19 Ocak 2014 Pazar

Muammer Güler ve Dr. Reşid;ya da Erdoğan ve Talat/Prof.Dr.Taner Akçam*

Hrant'ın öldürülmesinin üzerinden tam yedi yıl geçti;cinayetin planlayıcıları gerçek suçlular hâlâ dışarıda,dava ise sürüyor.Yargılamalarda birinci raunt bitti;ikinci raunt başladı,tam da Karl Marx'ın meşhur sözlerine uygun bir tarzda,ilki bir trajedi idi,ikincisi ise tam bir komedi...

Çoğumuz mutlaka şaşırıyoruz,niçin gerçek katiller hâlâ saklanıyor;niçin bu dava bu kadar uzun sürdü diye!Aslında cevabı çok basit;Başbakanlık Müşaviri Hamdi Kılıç 2 Ocak 2014'te attığı bir tweetle verdi:"Bu ülkede devlet geleneği diye bir şey hâlâ var.Bunun ne olduğunu anlamak için biraz tarih okumak yeter.Devlet geleneğimizin kendini korumak için tarih boyunca geliştirdiği reflekslerin bir kısmı epeyce ürpertici,benden hatırlatması!"

Müşavir haklı;Hrant Dink cinayeti de,devletin geliştirdiği bu ürkütücü reflekslerden sadece bir tanesi.Eğer biraz tarih okumuş olsaydık Hrant davasında nelerin olup bittiğini anlar ve bu kadar şaşırmazdık.

Bu aslında bize bir özeleştiri vesilesi de olmalıdır.Çünkü Türkiye'de Hrant için sokaklara dökülenlerin birçoğu,uzun zaman 1915 Soykırımı ile Hrant'ın öldürülmesi arasında bağ kurmadı.Hatta bağ kuran insanlara kızanlar bile oldu.Oysa Hrant Dink'i öldürenler bu bağı biliyorlardı ve Hrant'ı bu bağ nedeniyle öldürdüler.Bugün gerçek katillerin hâlâ elini kolunu sallayarak dolaşmaları da bu nedenledir.

Hrant,bu devletin kuruluşundan tuğla çekmek istedi ve bu nedenle öldürüldü;gerçek katiller de bu nedenle bulunmuyor.Cinayet ve katillerin ellerini kollarını sallayarak dolaşması,Müşavirin sözünü ettiği,devletin geleneksel ürkütücü refleksidir.Bunu size iki örnekle anlatmak istiyorum.

Birincisi,Hrant'ın öldürülmesinin kendisidir.Geçen yıl Taraf'ta yazmıştım,tekrar etmek isterim:Artık kafamızın içine kazıyalım ve ona göre davranalım:Hrant Dink,Talat Paşa'nın intikamını almak için öldürüldü.Her şey,ama her şey,1921 yılında işlenmiş suikastın intikamını almaya uygun şekilde örgütlendi.

Size bir sorum var;Hrant Dink niçin evinin önünde öldürülmedi?Ya da niçin diğer faili meçhullerde yaptıkları gibi,kaçırıp öldürüp cesedini bir yere atmadılar?Bunların her birisini isteselerdi yaparlardı.Ama böyle yapmak yerine,Agos'un önünde,cadde ortasında,herkesin gözü önünde,hem de kafasına arkadan sıkarak öldürdüler!Niçin?Çünkü Talat Paşa da böyle öldürülmüştü.Unutmayın!Hrant nezdinde Ermenilerden Talat Paşa'nın intikamını almak istediler.

Talat Paşa,15 Mart 1921'de,Berlin'de,Soykırım'dan sağ olarak kurtulan Soghomon Tehlirian tarafından,cadde ortasında,herkesin gözü önünde öldürüldü.Tehlirian,Talat Paşa'ya arkadan yaklaştı ve kafasına sıkarak öldürdü.Kaçarken yakalandı.2-3 Haziran tarihlerinden görülen dava sonucunda da beraat etti.Hrant'ı da aynen böyle öldürdüler.

Cinayetin,bilmediğiniz bir başka benzerliği daha var:Tehlirian olay yerinden kaçmak isterken yakalanmıştı ama aslında suikast planını yapanların aldıkları karara göre kaçmaması, olduğu yerde durması ve teslim olması gerekiyordu.Hrant Dink soruşturmalarında var olan bazı kayıtlardan aslında Ogün Samast'ın da kaçmaması ve olay yerinde yakalanması gerektiğinin planlandığı anlaşılıyor.Her şey,1921'deki gibi olmalıydı.Amaç hem Talat Paşa'nın intikamını almaktı hem de Ermenilere 1915 Soykırımı'nı,onların sesini boğmak için yaptıklarını hatırlatmaktı."Biz bu Cumhuriyet'i Ermenilerin imhası üzerine kurduk ve bu topraklarda bir Ermeni'ye,1915'ten sonra özgürce konuşma imkânı vermeyiz," demek istiyorlardı.

1915 Soykırımı ile Hrant Dink'in öldürülmesi arasındaki bağı göremeyen,görmek istemeyenlere anlatmak istediğim ikinci tarihî örnek Diyarbakır Valisi Dr. Reşid'in öyküsüdür.

Onbinlerce Ermeni'nin katili Dr. Reşid'i,Hrant'ın cinayetine giden yolun hazırlayıcılarından İstanbul Valisi Muammer Güler ile kıyaslamak istiyorum.Aslında bu biraz da Tayyip Erdoğan ile Talat Paşa'yı kıyaslama olacak.

Biliyorum,çoğunuz,sırf CHP'ne sataşıp prim toplamak amacıyla yarım ağız da olsa Dersim katliamı konusunda özür dilemiş,Kürt sorununu barışçı yollarla çözmek isteyen bir başbakanı Talat Paşa ile kıyaslamamın haksızlık olduğunu düşüneceksinizdir.Karar için ya isterseniz "teşbihte hata olmazmış" deyin ya da hikâyenin sonunu bekleyin.

İki Vali:DR. Reşid,Muammer Güler...

1915 Temmuz ayında Musul Alman konsolosu,Mardin ve Diyarbakır'da çoğu Ermeni ikibinin üzerinde Hristiyan'ın,geceleri şehir dışına çıkartılıp,"koyun gibi boğazlanmakta olduğunu" bildirir.Bu bilgileri Mardin Mutasarrıfı'ndan aldığını söyleyen konsolos,cinayetlere engel olmak için tedbir alınmasını ister.

Alman elçiliği Talat Paşa'yı durumdan haberdar eder.Talat bunun üzerine Vali Reşid'e telgraf çeker ve Alman telgrafındaki "koyun gibi boğazlanmak" ifadesi de dahil oradaki bilgileri aynen tekrar ettikten sonra şu emri yollar;"Ermeniler hakkında gündeme getirilen inzibati tedbirlerin diğer Hristiyanlara da uygulanması kesinlikle doğru değildir." Talat "gelişigüzel Hristiyanların canını tehdit edecek" bu tür uygulamalara derhal son verilmesini ister.

Fakat bu telgrafa rağmen Diyarbakır'da Hristiyanlara yönelik katliamlar ayrım yapmadan devam eder.Bunun üzerine Talat,on gün sonra,22 Temmuz 1915'te Dr. Reşid'e,"mahremdir bizzat halli" özel notunu düştüğü ikinci bir telgraf daha yollar ve imha politikasının sadece Ermenilere uygulanması,diğer Hristiyanları kapsamaması gerektiğinin yeniden altını çizer."Şikâyetler geliyor" diyerek,Valiye emir verir:"Bizi zor durumda bırakacak bu tür uygulamalara son ver."

Bu ikinci telgrafa rağmen de durumda çok fazla bir değişiklik olmaz.Diyarbakır valisi,Ermenilerle diğer Hristiyanlar arasında ayrım yapmadan katliamlara devam eder.Bunu üzerine Talat,yine on gün sonra,2 Ağustos 1915 tarihinde üçüncü bir telgraf daha çeker."Defalarca telgraf çekmemize rağmen vilayet dahilinde Hristiyanların katledilmeye devam edilmekte olduğu haberleri gelmeye devam ediyor," diyerek,bu halin tasvip edilmediğini tekrar eder.Talat telgrafında,Reşid'e onun bir devlet memuru olduğunu ve "bir memur olarak verilecek emirlere koşulsuz uymak zorunda bulunduğunu" hatırlatır.Ve Reşid'i çok açık bir biçimde uyarır;"Eşkiya ve çetelere isnat olunacak her fiil ve vakadan" doğrudan Dr. Reşid mesul tutulacaktır.

Sizlere aktardığım bu telgraflar,gizli ve şifreli telgraflardır.Muhtevasını Talat,Dr. Reşid ve şifreli telgrafları gönderen ve çözen bir kaç görevli dışında kimse bilmemektedir.Peki,aktardığım bu gizli telgraflarda hükümet emirlerine karşı gelmekle suçlanan,ikibin kişinin üstünde insanı "koyun gibi boğazlatan" Dr. Reşid hakkında herhangi bir soruşturma açılır mı?Hayır!Ama başka şeyler olur;Reşid'in cinayetlerine muhalefet eden ve olayları Alman konsolosuna aktaran Mardin Kaymakamı Hilmi'ye görevden el çektirilir.Bundan daha da önemlisi,Diyarbakır'da Ermenilere yönelik politikaları uygulamadaki başarıları nedeniyle Reşid'in emrinde çalışan güvenlik görevlileri ödüllendirilirler.28 Temmuz 1915'te çekilen bir telgrafla Diyarbakır vilayetinde Ermeni komite liderleri ve mensuplarının yakalanmasında faydalı olan polis ve komiserlerden bazıları "terfi" ettirilir,bazıları "nakdi mükâfat" bazıları da "nişanla" ödüllendirilirler.

Hikâyem burada bitmedi.Diyarbakır ve yöresinden Süryani ve Ermenileri süren ve imha eden Dr. Reşid'ten,daha sonra işlediği cinayetlerin değil,bu cinayetler sırasında "merkeze yollayacağım" diyerek el koyduğu Ermenilere ait mücevher ve eşyaların hesabı sorulur.Yollanan resmi bir yazıyla kendisinden bu el koyduğu mücevherler istenir.6 Ekim 1915'te Vali Reşid'e "bizzat hal edilecektir" özel notu ile yollanan telgrafta "Sevkolunup yolda duçar olunan Ermenilere ait nakit para mücevherat ve eşyalara,merkeze gönderilmek üzere tarafınızdan el konulduğunun haberini aldık" denerek,bu altın ve mücevheratın miktarı ve kaydının nasıl tutulduğu hakkında bilgi istenir.Gördüğünüz gibi,Talat'ı ilgilendiren tek konu vardır ve bu da Hristiyanların imha edilmiş olması değil,onların el konulan mücevherlerine ne olduğudur.

Daha durun,hikâyenin sonuna gelmedik.Dr. Reşid daha sonra Ankara'ya,bir ödül sayılacak şekilde vali olarak atanır.Ama burada görevinden el çektirilir.Açığa alınır ve hakkında soruşturma açılır.Bilin bakalım,Dr. Reşid hakkında soruşturma açılmasının nedeni nedir?Belki doğru tahmin ettiniz.Soruşturma nedeni,Reşid'in işlediği cinayetler değil,Ermeni mücevher ve mallarını zimmetine geçirmesidir.Yani hırsızlıkla ilgilidir.Reşid,el koyduğu Ermeni mücevherleri ile İstanbul'da bir yalı almak istemiş ve olaydan haberdar olan Talat onu görevden almıştır.Gazeteci Süleyman Nazif bu durumu çok veciz sözlerle dile getirir:"Talat Paşa...katil sıfatıyla takdir ettiği Reşid'i hırsız olduğu için azletmiştir."

Şimdi anladınız mı Başbakanlık Müşaviri Hamdi Kılıç'ın söylediklerini;ne demişti müşavir,"bu ülkede devlet geleneği diye bir şey vardır;hâlâ [da] var.Bunun ne olduğunu anlamak için biraz tarih okumak yeterli." Tarih okuduk ve gördük ki,devlet,Soykırım sırasında Dr. Reşid ve adamlarını Hristiyanları öldürdükleri,yani cinayet işledikleri için ödüllendirmiş ama Reşid'i hırsızlık nedeniyle açığa almıştır.

Bugüne gelelim,Hrant Dink cinayetine bulaştığı artık sağır sultan tarafından bile duyulmuş olan İstanbul Valisi Muammer Güler'in başına gelenler ile Dr. Reşid'in başına gelenler arasındaki benzerlik çok çarpıcıdır.Dr. Reşid gibi,Güler'den de cinayetin hesabı sorulmadı.Önce Milletvekili sonra İçişleri Bakanı yapılarak ödüllendirildi.Ama daha sonra rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle görevden azledildi.Diğer polis görevlileri için de durum farklı olmadı.Hepsi cinayet sonrasında üst görevlere getirildiler.Mesele bu kadar basit aslında...

Şimdi anladınız mı Hrant Dink'in cinayetinin gerçek katilleri niçin bulunamadı ve dava niçin hâlâ sürüyor.Ha Talat ha Erdoğan çok fark etmiyor!Devlet geleneği bu...

*Prof.Dr.Taner Akçam,Muammer Güler ve Dr. Reşid;ya da Erdoğan ve Talat,Taraf,18 Ocak 2014.

http://www.taraf.com.tr/taner-akcam/makale-muammer-guler-ve-dr-resit-ya-da-erdogan-ve-talat.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder