21 Ocak 2014 Salı

Ermenistan Kararnamesi/Lenin&Stalin*

Rusya'nın işgali altında bulunan "Türk Ermenistanı"ndaki Ermenilerin kendi mukadderatlarını,hatta tam bir istiklale varıncaya kadar,serbestçe tayin hususundaki haklarını Rusya İşçi ve Köylü Hükümeti'nin desteklediğini,Halk Komiserleri Sovyeti Ermeni halkına ilan eder.Halk Komiserleri Sovyeti'ne göre bu hakların gerçekleştirilmesi,ancak Ermeni halkının serbestçe referandum yapmasını sağlayacak birtakım önlemlerin önceden alınması ile mümkün olacaktır.Halk Komiserleri Sovyeti,bu önlemlerin şöyle olacağı düşüncesindedir:

1-Rus Ordusunun "Türk Ermenistanı" sahası dışına çıkması ve "Türk Ermenistanı"ndaki ahalinin şahsi mal ve mülkünün emniyetini korumak maksadıyla hemen bir Ermeni halk milisinin kurulması.
2-Ermeni muhacirleri ve çeşitli memleketlere dağılmış olan Ermeni mültecilerinin,"Türk Ermenistanı" ülkesine herhangi bir engelle karşılaşmadan dönebilmeleri.
3-Harp esnasında Türk makamlarınca Türkiye'nin iç vilayetlerine zorla gönderilmiş olan Ermenilerin,"Türk Ermenistanı"na serbestçe dönmelerinin mümkün kılınması;Türk makamları ile,barış müzakereleri aktedilirken,Halk Komiserleri Sovyeti bu mesele üzerinde ısrarla duracaktır.
4-"Ermeni Halk Mümessilleri Sovyeti" adıyla "Türk Ermenistanı"nda geçici bir idarenin kurulması kararlaştırılmıştır.Kafkas İşleri Geçici Fevkalade Halk Komiseri Stepan G. Shahumyan "Türk Ermenistanı" ahalisine 2. ve 3. Maddelerin tatbiki ve "Türk Ermenistanı" sahasından Rus askerlerinin çıkarılması (Madde 1) işini tanzim edecek karma komisyonun teşkili hususlarında her türlü müzaharette bulunmakla vazifelendirilmiştir.

İlave:"Türk Ermenistanı"nın coğrafi sınırlarını demokratik esaslara göre seçilen Ermeni halk murahhasları ile birlikte ve münakaşalı (İslam ve başka) vilayetlerin ahalisinden demokratik esaslara göre seçilen murahhaslar,Kafkas İşleri Geçici Fevkalade Komiseri ile birlikte tayin ve tespit edecektir...

*Vladimir Ilyich Lenin&Iosif Vissarionovich Stalin,Ermenistan Kararnamesi,11 Ocak 1918.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder