18 Eylül 2012 Salı

Kürt Şerif Paşa Ermeni Soykırımını Lanetliyor...

1914-1918 yılları arasında Monte Carlo'da yaşayan Şerif Paşa,Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni halkına karşı uygulanan soykırıma şiddetle karşı çıkar.Şerif Paşa,saldırıların arttığı bir sırada "Journal de Genève" dergisinde yayımlanan bir makalesinde Ermeni halkının dünya kültürüne yaptığı hizmetleri sıralayarak,bu halka uygulanan zulmü nefretle kınar,bu arada şunları aktarır:

"Derginizde yayımlanan 'Bir Halkın Yokedilişi' adlı makaleye ilişkin kişisel protestomu kabul etmenizi rica ederim.Kana susamış İttihat ve Terakki Cemiyeti,çoktan unutulması gereken,barbarizm,cehalet döneminden kalma karanlık eylemleri yirminci yüzyılda yeniden tekrarladı.Belirtmeliyim ki Cemiyet'in bu suçları hatta Chinghiz ve Timur'un yaptıklarını da aşıyor.Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturan halklar arasında,ticaret,endüstri,politika ve bilim alanında görevini yerine getiren bir halk varsa,o da Ermenilerdir.Matbaayı,tiyatroyu getirenler,Ermenilerdir.Ermeni şairleri,yazarları,ticaret adamları ve diğer büyük şahsiyetler Doğu'daki her devlete şeref kazandırdı.Doğu'da,Movses Shorenazi,Aristokes,Lasdeverzi,Raffi,Sandukyan,Širwanzade,Aharonyan,Shebanyan,Norair ve çok sayıda diğer büyükleri gösterebilecek bir ülke nerede var?..Türk Anayasası'nı kaleme alanlardan Midhat Paşa'nın yardımcısı Odiyan,bir Ermeni değil miydi?..Doğu'nun Garibaldi'si,Afram -İran Devrimi'nin kahramanı,başka bir Ermeni,Malkom-Chan tarafından eğitildi.Adaletli olmak için söylemek gerekir ki,Türkiye'de ve İran'da despotizme karşı en önde mücadele edenlerin başlıcaları da Ermenilerdir,Anayasa'nın uygulanmasına katkıda bulunanlar da onlardır.Hiçbir akıllı Müslüman yok ki benim rahmete kavuşan dostum Henry F.B. Lynch'in (İngiliz Parlamento üyesi) görüşüne katılmasın:

'Ermeniler ilerlemenin yetenekli aracılarıdır.Onlar bizim yüksek ideallerimizin yaratıcısıdırlar,Avrupa kültürü ve onun tüm yeniliklerini uygulamaya koyan onlardır.Aynı şekilde büyük bir ilgi ve yetenekle,başka hiçbir halkta olmayan bir sadakatla buna kendilerini adarlar...'

Böyle yetenekli ve aynı biçimde Osmanlı İmparatorluğu'nun yenileşmesine katkıda bulunan bir halkın açıkça tarihten silinmek istenmesi,şimdi insanı düşündürüyor.Bu durum soğuk kalpleri bile kanatmış olmalıdır.Sayfalarınız aracılığıyla canilere karşı derin nefretimi ve şehit halka en içten duygularımı ifade etmek isterim!.."

*Şerif Paşa
**Rohat Alakom,Bir Kürt Diplomatının Fırtınalı Yılları:General Şerif Paşa,(1865-1944),Stockholm,APEC,1995,s.75-76.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder