3 Mart 2012 Cumartesi

Ermenilere Bu Denli Kin ve Nefret Duymak.../Raffi A. Hermonn*

Bir suçu işleyen insanları telin ederken,tüm bir aidiyete toptan yapılan suçlamaların, tartışmasız ırkçılık olduğu bilinir.

27 Şubat 2012 tarihini,Türkiye ve dünya tarihi,kaydetti bile...İstanbul,Taksim Meydanı'nda,kim oldukları kendilerinden menkul,Bursa mahreçli,Arap Baharı hareketinden ilham alarak sosyal iletişim araçlarıyla organize,Genç Atsızlar ve Birleşik Türkçü Gençler adlı gruplar 'Hepiniz Ermeni'siniz,hepiniz piçsiniz(!)' -ve insanın misket oynayan çocuklar / Nazilerin faşinglerde,bira etkisiyle,sergiledikleri düzeyde sloganlarla pankartlar hazırlamış güruhun tanıtımını yapmak istemeyeceği için,yetiniyoruz- gibi pankartların görüldüğü miting kayıtlara düştü...

Bir kıyımı,bir pogromu hatta bir soykırımı,kısaca bir suçu işleyen insanları telin ederken,gruba değil,tüm bir aidiyete toptan,yapılan suçlamaların,katıksız-tartışmasız ırkçılık olduğu bilinir.Buna rağmen koca T.C (ne acı ki,AK Parti'nin kurduğu) hükümetinin İçişleri Bakanı,İdris Naim Şahin'in bırakın ne yapıyorsunuz yahu burada(?) diye engel olmayı,bizzat mitinge katılması;konuşma yapması,bakın şimdiden söylüyoruz,bu hükümet gemisine tahmin edilemeyecek bir darbe vurmuştur...

Su almasına neden olacak bir darbe...

Tüm bunları görmek,yaşamak ama "kim olarak?"

Reddeden,kurbağaların bile,kasıklarını tuta-tuta (doğrusu acı-acı) güldürür herhalde...Türkiye'nin varlığının bir numaralı sebebi,İstiklal Marşı'nı düzenleyen (Edgar Manasyan),dağlara taşlara yazılan K. Atatürk imzasını yaratan (Vahram Çerçiyan),Türk'üm(!) diyenlerin konuştukları dili,'dil'e dönüştüren (Hagop Martayan),ilk ve en son Türkçe etimolojik sözlüklerini (Keresteciyan ve Nişanyan) yazanlarıyla aynı aidiyeti paylaşan bir vatandaş olduğunuzu düşünün...

Kimse darılmasın,gereksiz tevazu için ne zamanı,ne yeri,ne ölçüsü,ne de sebebi kaldı...Fransızların deyimiyle 'kedi'ye evet 'kedi' demeyi tercih ediyoruz.Ermeniler,bu ülkenin kurulmasında (evet 'en') en büyük özveride,can,mal ve her şeyleriyle katkıda bulunmuşlar ama bundan gurur duymayı bile fazla görmüşüz onlara.Teşekkür etmek bir yana,usul-usul,dışlayarak,konmak istemişiz ev,bağ,bahçe ve her şeylerine...

Bunu yapanlar,asla bir millet,bir din veya bir aidiyeti taşıyanların tümü değiller;sadece belirli zihniyeti taşıyanlardır;Taksim'de... Ermeniler(!) diye pankart açanlara,bill-boardlarda benzeri afişlerin astırılmasında beis görmeyen İBB'nin bazı yetkililerine ders olsun tesbitimiz...

Azerbaycan'ın gizli kasası olarak bilinen Mubariz Mansimov'un,maddi desteği sağladığı anlaşılan,bu operasyon için,Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev,on danışmanını Asılsız(!) Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği'ne gönderip rol oynamış.Bu dernek 28 Şubat'ta MGK ürünlerinden...

İdris N. Şahin,28 Şubat'ın bu ürünüyle aşk yaşamasını,kendisine yakıştırıyordur herhalde...

Ancak endişe ve korku insana bu kadar hakaret ettirebilir...

Taksim'de Ermeni p.çi,Öcalan'a Ermeni dölü çarşı-Pazar,maç,daire,ulaşım,okul,zanaatta,Ermeni gavuru,Gavur eziyeti,Gavur kellesi gibi büyük,Gavur gelini gibi,Gavur ölüsü gibi ağır (daha devam edelim mi?) diyenlerin,suratlarına bir bakın hele...

Resmi verilere göre,Ermeni olmayan nüfus 72 milyon ise bugün ve resmen Ermeni olan nüfus da 80 bin ise,bu genel nüfusun 1000'de 1'ine tekabül ediyor.Cumhuriyet'in ilk yıllarında,bu oran 100'de 10 idi.Yani,bugünden kat be kat çok Hristiyan Ermeni,Rum Ortodoks,Yahudi Musevi ve yine kat be kat daha az Müslüman nüfus vardı.

Bugün,kendi kendini inkar eden bir Cumhuriyet realitesiyle karşı karşıyayız...Evet,TC'nin kurucu anlaşması,Lozan'ı,bizzat TC hükümetleri,ihlal ediyor,bunun ispatı çoktan hazır ve nazır.

Tabii,her halükarda (devlet ile kıyaslandığında) asimetrik bir güce yani zayıflığa sahip olacak bir grup azınlığa,dudaklardan bu kadar salyalar akıtılarak ırkçılık yapılmasına göz yummak...sadece ve sadece bir endişe ve bir korku yani açık bir öz güven eksikliği ile açıklanabilir...

Sorulabilir pekala ... (...) Ne yani,neden endişe duyulsun,neden Ermenilerden korkulsun?Neden?

'Hatırlatmak' bazen en etkili silahtır...

Aslında,çoğu,pek çoğu hatta neredeyse herkes,bugünkü maddi-manevi zenginlikler,refah seviyeleri,kısacası varlıklarının asıl kaynağının Ermenilerin olduğunu bildikleri halde,bunu belleklerinden,bilinçlerinden silmeye çalışmışlardır...Zira günah olarak,çok bedeller karşılığında,konmuşlardı bunların üstüne...

Ne günahlar pahasına,nelere sahip olunduğunun ağırlığı unutuluyor,görmeyerek,duymayarak,Ermenilerin adını,sanını...Onun için,eski günahları hatırlatan Ermeni,Süryani,Yahudi,Rumların sayısı azalınca,daha rahat at koşturuyor bu ülkede bazılarımız...

Ama başta Ermeni ve diğer gayrimüslimleri gördüklerinde,bu önce hatırlamalarına sebep oluyor bazı şeyleri;sonra allak bullak oluyorlar,zira herkesi kandırabilirler belki ama kendilerini asla...

Ermeni,Rum,Süryani,Yahudi gibi isimlerin işitilmesi,onların görülmesi....ruh dehlizlerindeki suçluluk çukurlarının üzerlerine konmuş kapakların açılıp,nice kokuların çıkmasına neden oluyor...

Daha ne olsun?Ya da,bizim bilemediğimiz başka bir korku ve endişe de mi vardı acaba?..

Mesela,Türkiye Ermeni nüfusunun 10 binlerle değil de,aslında 100 binlerle olduğu;bunlar ne kadar asimile olmuş olsalar da,'g' günü geldiğinde,farklı tepki verebilecekleri endişesi...

Haklılar / haksızlar bilemeyiz,ama acaba bundan da mı korkuyorlar diye soruyoruz sadece...

Zira korktukları ve endişe duydukları apaçık ortada...Hatırlatmak ise,bazen en etkili silah...

Bir de,bankada,vergi veya başka devlet dairesinde,sokakta,çarşıda,her yerde,Ermeni,Rum,Süryani veya Yahudi olduğunuzu öğrenir öğrenmez,başta sizi biraz iten ama sonra kahkahalarla güldüren,son derece sıcak,içten,hüzünlendiren,ilginç,sıradışı -pozitif ayırımcılık örnekleri var;işte sizi her şeye rağmen...umutlandıran!

*Raffi A. Hermonn,Taraf,2 Mart 2012

http://taraf.com.tr/haber/ermenilere-bu-denli-kin-ve-nefret-duymak.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder