5 Şubat 2012 Pazar

Sanal Alemde Ermeni Sorunu/Gürel Tüzün*

Bir yanda konuyla ilgili değişik toplantılar,şiddet kullanımına varan gösteriler birbirini izliyor,öte yanda Hrant Dink ve Orhan Pamuk gibi yazarlar yargılanıyor.Konu etrafındaki hareketlilik doğal olarak web ortamına da doğrudan yansıyor.

"Ermeni Sorunu"yla ilgili resmi web sitelerinin başında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nınki geliyor.Sitenin "Tarih" bölümünde,"Ermeni Sorunu ve Gerçekler" başlıklı bir alt bölüm bulunuyor (http://www.kulturturizm.gov.tr./portal/tarih_tr.asp?belgeno=1572).Burada konu,"Türk-Ermeni İlişkileri","Sorunun Ortaya Çıkışı","Ermenilerin Yaptığı Katliamlar","24 Nisan 1915","Yer Değiştirme (Tehcir)","Ermeni Terörü" ve "Arşiv Belgeleri" gibi başlıklar altında ele alınıyor.Bu sayfalarda,"Ermeni mezalimi"ni gösteren fotoğrafların yer aldığı bir "Albüm" de bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde konuyla ilgili sayfalar "Ermeni Soykırım İddiaları" başlığı altında yer alıyor (http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddialar%C4%BI/).Burada konuyla ilgili "temel belgeler"in yanı sıra resmi açıklamalar ve bir kaynakça bulunuyor.Bakanlığın konuya ilişkin İngilizce sayfalarına ise (http://www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/MainIssues/ArmenianAllegations/) adresinden erişiliyor.

Devlet Arşivleri'nin web sitesinde ilgili bölüm "Arşiv Belgelerine Göre Ermeni Konusu" başlığını taşıyor (http://www.devletarsivleri.gov.tr/kitap/belge.asp).Burada,"Tehcirin Sebepleri ve Alınan Tedbirler","Tehcir Kararının Uygulandığı Bölgeler","Tehcire Tabi Tutulan Ermenilerin Taşınır ve Taşınmaz Mallarının Durumu" gibi başlıklar altında sınıflandırılmış belgelere erişiliyor.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne bağlı "tarafsız ve özel" araştırma kuruluşu Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün (EREN) web sitesinde (http://www.eraren.org/tr/index.asp) konuyla ilgili makaleler,raporlar,kronoloji ve kaynakça yer alıyor.EREN ayrıca,2001'den bu yana Ermeni Araştırmaları,2002'den bu yana da Review of Armenian Studies dergilerini yayımlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Ermeni Sorunu" konusundaki görüşleriyle ilgilenenler,(http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/ermenisorunu.htm) adresini ziyaret edebilir.

Üniversitelerin konuyu nasıl ele aldığını görmek istiyorsanız,bir örnek olarak Mersin Üniversitesi'nin web sitesine bakabilirsiniz (http://www.mersin.edu.tr/ermenisorunu/).Dumlupınar Üniversitesi'nin web sitesindeki "Ermeni İddiaları Karşısında Tarih ve Politika" (http://politika.dumlupinar.edu.tr/index_er.html) başlıklı sayfalar daha kapsamlı."Ayrıca,geniş ve kapsamlı bir bağlantılar listesi var.Listenin özelliği,soykırım tezini savunan web sitelerini de içermesi.

Resmi olmayan siteler arasında,FORSNET'inkinin çok kapsamlı (www.ermenisorunu.gen.tr) olduğu söylenebilir.Buradaki sayfaların İngilizce,Fransızca ve Almanca sürümleri de var.

Bir başka kapsamlı web sitesi ise (http://www.ermenisorunu.4t.com/) adresinde bulunuyor.Sitede "Cumhuriyet Dönemine Kadar Türk-Ermeni İlişkileri","Lozan Antlaşması ve Ermeni Sorunu","Lozan'dan Bugüne Ermeni Sorunu","Azerbaycan-Ermeni İlişkileri","Fotoğraflarla Ermeni Terörü" gibi bölümler var.

Armenian Reality başlıklı İngilizce web sitesinde (www.armenianreality.com/) "Massacres in Anatolia" ve "Massacres in Azerbaijan","Documents of Massacres by Armenians" ve "Armenian Terror" gibi bölümler bulunuyor.Bu sitenin Fransızca sürümü de var (http://www.armenianreality.com/francais/)."Türkiye Dostları"nın Fransızca web sitesinde de konuyla ilgili bilgilere "La question arménienne" başlığı altında yer veriliyor (http://www.tetedeturc.com/home/rubrique.php3?id_rubrique=2).

Soykırım tezini savunan web sitelerinin ortak bir özelliği,'çok dilli' olmaları.Türkiye'nin konuyla ilgili resmi görüşünü savunan web siteleri genellikle Türkçe ve 'kendi kendimize propaganda' niteliği taşıyor.

Bu sayıda da soykırım tezini savunan web sitelerini ele alacağız.Bunlardan "Ermeni Sorunu"nun (http://ermeni.org/ermeni-sorunu.htm) İngilizce,Fransızca ve Ermenice sürümleri de var.Sitede 'Konferanslar','Makaleler','E-Kitaplar' ve 'Fotoğraflar'ın yanı sıra 'Linkler' ve 'Forum' sayfaları da bulunuyor.Türkçe sürümü olan bir başka web sitesi de "Ermeni Soykırımı" adını taşıyor (http://www.theforgotten.org/site/intro_tur.html).'Tarihçe','ABC News','Görüntüler' ve 'Sağ Kalanlar' bölümlerini içeren web sitesinin İngilizce,İspanyolca,İtalyanca,Almanca,Fransızca ve Rusça sürümleri de var.

ABD'ndeki Armenian National Institute'un (Ulusal Ermeni Enstitüsü) web sitesi (http://www.armeniangenocide.org/) çok ayrıntılı.Bu web sitesinde konuyla ilgili örgütlerin listesi de bulunuyor.

Bir başka ayrıntılı web sitesi ise (http://www.genocide1915.info/) adresinde yer alıyor.Bu web sitesinin İngilizce,Almanca,Fransızca,İtalyanca,İspanyolca ve Portekizce sürümlerine ek olarak Çince,Japonca ve Kore dilinde sürümleri de var.Ayrıca,soykırım tezinin farklı ülkelerde tanınmasına ilişkin haber ve çözümlemelere geniş yer ayrılıyor,zaman zaman bu konuda kampanyalar yürütülüyor.

ArmenianHouse.org,kendi deyimleriyle,bir elektronik kütüphane.Ermeni yazını,tarihi gibi konuların yanı sıra soykırım teziyle (http://armenianhouse.org/genocide.html) ilgili belgeler de içeriyor.Kütüphanenin Ermenice ve Rusça sürümleri de var.

Soykırım teziyle ilgili olarak Alman Devlet Arşivleri'nde bulunan bazı belgelere (http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf) adresinden erişilebiliyor.Bu web sitesinin Almanca ve İngilizce sürümleri var ve büyük ölçüde,Johannes Lepsius'un 1919'da yayımlanmış "Almanya ve Ermenistan" başlıklı çalışmasına dayanıyor.

Soykırım teziyle ilgili bir Fransızca web sitesi de "Imprescriptible" adını taşıyor (http://www.imprescriptible.fr/).Burada,ünlü Mavi Kitap ile ABD Büyükelçisi Morgenthau'nun anılarının ve Lepsius'un çalışmasının Fransızcasına erişilebiliyor.En zengin Rusça web sitesi (http://genocide.ru/) adresinde yer alıyor.Öbür web sitelerinde olduğu gibi burada da konuyla ilgili çok çeşitli belgeler,haritalar ve fotoğraflar bulunuyor.

Bu tür web sitelerinin İngilizce ve Fransızca gibi birkaç dildeki sürümleri çoğunlukla son yılların ürünü.Buna karşılık,soykırım tezi yanlısı web sitelerinde bu tezin bütün dünyada kabulü amaçlandığından,çok dillilik yaygın bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.Bu web sitelerinin bir başka özelliği de genellikle aynı ya da benzer belgeleri içermeleri.Bu nedenle,özellikle zengin ve ayrıntılı birkaç web sitesinde konuyla ilgili bilgi ve belgelerin hemen hepsine erişilebildiğini söylemek mümkün.

***

*Gürel Tüzün,Toplumsal Tarih,sayı:145-146,Ocak-Şubat 2006,s.93.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder