12 Ekim 2011 Çarşamba

Ermenistan'la tanışmak/Hrant Dink*


"Türk"ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan,Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur.

Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun.

Bu farkındalığın asıl sorumlusu ise diasporaya yayılmış Ermenilerden ziyade Ermenistan yönetimleridir.Ermenistan hükümetlerinin sorumluluklarının bilincinde olmaları ve gereğini yerine getirmeleri aslolandır.

Ne var ki oniki yıllık bağımsızlık döneminde diaspora ile Ermenistan ilişkilerine bakıldığında,Ermenistan hükümetlerinin henüz bu sorumluluğun bilincine yeterince varamadıkları görülür.Birkaç gösterişli "Pan-Armenian Buluşması" dışında işlevsel bir "Diaspora-Ermenistan Buluşması" mekanizması dahi kurulamamıştır.

Ermenistan'ın diaspora ile ilişkileri bazen diasporanın bazen de Ermenistan'ın inisiyatifinde ağır aksak yürütülmüş,kalıcı ve daha ziyade Ermenistan merkezli bir kurumlaşmaya gidilememiştir.

Oysa Ermenistan'ın çoktan özel ve çok güçlü bir Diaspora Bakanlığı kurmuş olması gerekirdi.Bu bakanlık sayesinde de dünyanın en ücra köşelerine dahi dağılmış ve dağılacak tek Ermeni bireyinin dahi nasıl kucaklanabileceği temel bir kaygıya dönüştürülebilir,sonrasında bu kaygı doğrultusunda hareket edilir ve buna göre projeler geliştirilebilirdi.

Bunun yapılmamış olması hâlâ büyük bir eksik olarak gözüküyor.Bu kaygısızlığıyla Ermenistan kendisinin ne denli bir ana kök olduğunun farkında değil ki diasporadakilere de bunu hissettirebilsin.

Bu da gösteriyor ki Ermenistan elbette layık ama Ermenistan yönetimleri henüz diasporalıya layık değil.

Ermenistan'ın diasporalı bireyle kuracağı birebir ilişkinin diaspora Ermenisi'nin kimliğinde ve kimliğin yeni cümlelerinin kuruluşunda oynayacağı rol çok büyüktür ve tartışmasızdır.

Bugün diasporada açık tutulan Ermeni okullarının,dil kurslarının,sosyal ya da kültürel kurumların ya da diğer tüm kolektif faaliyetlerin yegâne amacı Ermeni kimliğini yeni kuşaklara taşımak,korumak ve mümkünse geliştirmektir.Bu amaç için milyonlarca dolar harcanır.

Sonuçta elde edilen,bilinen ama konuşul(a)mayan bir dil ile arada bir kilisesine giden ama o kadarla yetinen bir kimliktir.

Oysa diğer taraftan öyle bir gerçek vardır ki bunun gereğini yerine getirmek artık kaçınılmazdır.

O da Ermenistan'la diasporalının kuracağı moral diyaloğun bizatihi kendisinin en doğal okul olduğudur.

Diasporalı gencin bu okullarda okumamış,bu kiliselere gitmemiş olsa da bir kez Ermenistan denilen doğal okulla tanışması kimliği için çok şey ifade eder.

Diaspora gencine onyıllar içinde eğitimle ve kiliseyle verilen Ermeni kimliğiyle,o gencin Ermenistan'ı bir kez ziyaret ederek edineceği kimlik arasında ikincisinin lehine ağır basan bir köklülük sözkonusudur.

Bu dediğimizin ne denli doğru olup olmadığını denemek o denli pahalı bir şey değildir.Bir kenara ayrılacak üç-beş kuruşla bir gencin yıllık tatilinin onbeş gününü Ermenistan sokaklarında geçirmesi pekâlâ sağlanabilir.

Ermenistan'ı ziyaret eden ve öncesinde Ermeni kimliğinden bir hayli de uzak gözüken gencin,onbeş-yirmi günlük bu sürede edinmiş olduğu kimliğin nasıl damardan absorbe edildiği görülecektir.

Artık o dakikadan itibaren gencin bu kimliğini dünyanın neresinde yaşıyor olursa olsun unutması bir daha olanaksızdır.

Gayrı o kimlik ona damardan şırıngalanmıştır...

Dolayısıyla gençler için Ermenistan'a özel seyahat turlarının düzenlenmesi birincil derecede kimlik kazandırıcı faaliyettir.Bu çalışmalar ne pahasına olursa olsun her yerde yıllık programların başına alınmalıdır.

Ermeni kimliğinin doğrudan Ermenistan'dan edinilecek cümleleri,kelimelerle anlatılamayacak denli zengin kazanımlardır.

Bu durum,saksıda yetiştirilmeye çalışılan narin bir bitkinin kendi toprağı,kendi suyu ve kendi güneşiyle tanışmasına da benzetilebilir.

Denemesi bedavadır...Herkese önerilir...

*Hrant Dink,Ermenistan'la tanışmak,Agos,13 Şubat 2004.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder