16 Mart 2018 Cuma

İki kurbânın mirâsı/Jennifer Loewenstein*

İnanıyorum ki,Anne Frank de Rachel Corrie'ye hayran olurdu.Aynı şekilde,kendi Günlük'ü ve ma'rûz bırakıldığı ölümü,kan ve toprakla tanımlanan bir devletin yaptıklarını ahlâkî gerekçesi olarak kullananları rezil edecekti.İnanıyorum ki,Anne Frank,Rachel'ın buldozerden kaçması gerekirdi denildiğinde,"Rachel'ın kaçması gerektiğini düşünmüyorum.Hepimizin onunla birlikte orada durması gerektiğini düşünüyorum" karşılığını veren Rachel'ın annesi Cindy ile aynı fikirde olacaktı.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden altmış yedi yıl sonra,Hollanda'daki Anne Frank Evi'nden gelen bir grup araştırmacı ve kameraman,Wisconsin eyaletinin Madison şehrindeki Capitol Lakes Huzurevi'nde kayınpederim Fritz Loewenstein'la röportaj yapmak için geldi.Fritz,Anne Frank'in "gizli çatı katı" arkadaşı Peter van Pels'in (Günlük'te Peter van Damm olarak geçer) çocukluk arkadaşı olan ve hâlâ yaşayan tek kişi.

Fritz'le iki saatin üstünde sözlü tarih çalışması yapıldı,aralarında Anne Frank Evi'nin koleksiyonlar müdürü Teresien da Silva'nın bulunduğu röportaj yapanlar,özellikle Peter van Pels'le kesişen,ailesi Almanya'dan kaçmadan önceki hayâtının her ânına dair derinlemesine sorular sordular.Bu,Fritz için 1930'lar Almanyası'nda Nazizmin karanlık bulutlarının altında büyüyen bir Yahudi çocuğunun geçmişine ait istenmeyen hayaletleri geri çağırmak demekti.Anne Frank'in yaşamı ve ölümünde rol oynayan herkesin,onun duyarsızca ve sistematik öldürülüşünün üzerinden çok zaman geçmesine rağmen hâlen,milyonların muhayyilesini esir aldığına şüphe yok.Fritz'in gözünden çocukluk arkadaşı Peter,bu yılının sonunda Anne Frank Evi'nde gösterilecek yeni bir Anne Frank belgeselinde yerine alacak.Her yıl bir milyonun üzerinde insân,Anne Frank Evi'ni,Anne'in ailesi birlikte yaşadığı ve van Pels'lerin üç yıldan fazla süre saklandıkları yeri görmek için ziyaret ediyor.

Hitler karşıtı çocuk eylemi


Fritz Loewenstein'ın babası,1920'ler ve 1930'lar boyunca Osnabrueck'te doktorluk yapmış.Almanya,nesiller boyu ailesinin yurdu olmuş ve onyıllar boyunca,alınları açık şekilde yaşamış ve Alman yurtseverleri yetiştirmişler.Loewenstein'lar,Nasyonal Sosyalist iktidarın en kötü zamanlarının geçeceğini ummuşlar,fakat zaman geçtikçe,Fritz'in anne ve babası,aileleriyle kaçmaları gerektiğini anlamışlar.Fritz,kendi Hitler karşıtı eylemini hatırlıyor:Her sabah babasının kliniğinin kapısındaki gamalı haçları yıkayarak çıkarmaya çalışmış.Bunu yaptığında,yıl 1937,Yahudiler için Almanya'yı terketmenin giderek zorlaştığı zamanlar.Loewenstein ailesi,en azından bir kısmı,bu konuda şanslı:Bazı eşyalarını da yanlarına alarak,birçok Yahudi'nin Nazi rejiminin dehşetinde kaçarkenki ilk tercihi olan ABD'ne göç etmeyi başarmışlar.Bu yolculuk,eşim David Loewenstein'ın büyüdüğü New York'un Binghamton şehrinde son bulmuş.

Anne Frank Evi'nden gelen grupla yapılan söyleşi boyunca,David,Anne Frank'in ne kadar ikonik bir figüre dönüştüğüne şaşırdı.Dünyadaki her yaştan insân hâlen Anne'in dikkat çekici Günlük'ünü okuyor ve Almanlar Hollanda'ya saldırıp Hollanda'yı işgâl ettikten sonra,Anne'in ailesiyle birlikte Nazilerden saklandığı yeri ziyaret ediyor.Oniki yaşımdayken,Anne Frank'in Günlüğü'nü okuduğumu ve onun ve ailesinin yakalandığı ve babası Otto dışında,herkesin yok edildiği toplama kamplarına götürüldüğü gerçeğine rağmen,bu belâgat sahibi ve yaratıcı kızın dünyasına tüm ilgimi verdiğimi hatırlıyorum.Bu yaşananlara rağmen,o,zulmün her yerdeki kurbanları için umudun ve sabrın ışığı olarak kaldı.Bazıları,Anne'in yaşamı ve ölümünün Yahudilere özgü ve sadece diğer Yahudilerin anlayabileceği bir tecrübe olduğunu iddia etmeye çalışsa da,Anne'in hikâyesinin küresel olduğuna inanıyorum.Hem yaşamında,hem de ölümünde,Anne Frank,yaşamak ve hayal edilebilecek en kötülerden birisine karşı direnebilmek için ortaya konan iradenin ve arzunun cisimleşmiş hâli.Biz,Anne'i kâbus gibi insânî koşullarla mücadele eden bir çocuk olarak tanıdık.

Buldozere karşı bir Rachel


28 Ağustos 2012'de,İsrail'de, Hâkim Oded Gershon,Rachel Corrie davasını karara bağladı.Fakat,hiç şaşılmayacak bir şekilde,İsrail Devleti'ni ve ordu aracını,Rachel'ın ölümündeki tüm sorumluluktan kurtardı ve temize çıkardı.Ben bunu bekliyordum.Gazze Rafah'ta yaşayan onbinlerce insânın yaşam alanlarını yok etmek olan yasadışı ve gayri-ahlâkî günlük rutinini yerine getirmek için orada olan D-9 zırhlı Catepillar buldozer tarafından ezildiği günden bugüne geçen dokuz yıldan sonra,Rachel Corrie hâlen ABD'nin eğitimli kesiminin büyük çoğunluğu tarafından neredeyse bilinmiyor.Ölümüyle ölümsüzleşen Anne Frank'ten farklı olarak,Rachel'ın adı,yaşamı ve ölümü,genel olarak Filistin'le ilgili diğer haberler gibi ABD resmî tarihi tarafından neredeyse karartılıyor.Her ikisi de [Rachel Corrie ve Filistin],kasıtlı dezenformasyonla bilinmez,karanlık ve çarpık kılınıyor.

Rachel'in uğrunda mücadele ederken öldüğü davada savunduğu,sesleri kendi yaşadıkları acılar ve yıkım karşısında hâlâ meşrû ve güvenilir birer tanıklık olarak geçerli sayılmayan insânlar,uzun süredir hak ettikleri gibi,yani,tarihî Filistin'in kendilerine karşı hayal edilemeyecek kadar büyük çapta ve acımasız bir suç işlenen yerli halkı olarak kabul edilmeyi bekliyorlar.İsrail kabul edene kadar,tazminât teklif edene kadar ve Uluslararsı Hukuk ve İnsân Hakları Evrensel Beyannamesi'ne saygı gösterene kadar;İsrail Devleti,Filistin'in yerli halkına karşı uyguladığı muazzam boyuttaki tarihî adâletsizlik için açıkça özür dileyene kadar,İsrail'in açtığı yara,irin toplamaya ve yayılmaya devam edecek ve bu yara,Ortadoğu boyunca ve dünyanın dört bir köşesinde,modern İsrail Devleti'ne,Firavun devleti payesi verecek.İsrail'in bu statüsü,İsrail'in,ABD'nin askerî gücünün koruyucu şemsiyesi altında kalmaya devam ettikçe,bu cezadan muaf tavrını takınmaya devam edeceğini anlayan Batılı güçler tarafından bile giderek farkedilmeye başladı.

Rachel Corrie,İsrail'in,Filistin'in birbirlerini besleyen ulusal yaşamını,tarihini ve kültürünü acımasızca ve kasıtlı olarak yok edişine tanıklık etmek için Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin diğer üyeleriyle Gazze'ye giden dirençli,dobra ve meydan okuyan 23 yaşında bir üniversite öğrencisiydi.Çünkü Rachel,ABD-İsrail Ortadoğu siyâsetinin yanlış tarafının sessiz kurbanları için ayağa kalktı,ismi ve mirâsı,resmî tarih kayıtlarından çok gizli bilgiler gibi silindi.O,sadece fısıldaşmalarda varoluyor;modern siyâsî-tarihî olayların resmî versiyonlarının onaylandığı ve inceltildiği;ABD'nin İsrail'in bölgesel hegemonik amaçlarına desteği ve suç ortaklığının,İsrail'in cömertliği yanılsamasının sürdürülmesine yardım ettiği gücün ve ana akım medyanın koridorların dolaşan bir gölge...

Onlar ABD politikalarını ifşâ ediyor


Eğer Amerikan devleti,yine de Amerikan siyâsetine göre "yanlış" tarafta mücadele etmeyi seçen cesur beyaz bir kahramanın yaşamı ve ölümünü,ABD dışişleri çöplüğüne başarıyla yollarsa,bu bize,kendi seslerini duyurmaya çalışan ve davalarının tekrar açılmasını isteyen Filistinliler,diğer Araplar ve Müslümanların genel statüsü ve itibarı hakkında neyi açıklar?Kaç Filistinli Rachel hiç okunmamış günlükler bırakmıştır geriye?Hangi okul,öğrencilerinden,geçtiğimiz yüzyılda kolonyal ve emperyal güçler ve destekleyicilerinin sebep olduğu acıların kayıtlarını ve yüzlerce insânın hikâyesini okumasını istemiştir?

Bugünün ABD askerî ortamının hapsettiği Anne Frank ve Rachel Corrie'nin varlıkları,şuurumuzdan silinmelidir.Çünkü onların sözleri,ABD ve müttefiklerinin berbat politikalarını ifşâ etme tehdidini barındırıyor.Genç ve yaşlı,kaç insân,insânsız hava araçlarının,hiçbir zaman neden böyle bir cehenneme mahkûm edildiğini sorma şansı elde edememiş sivillere karşı düzenlediği saldırılarda ölecek?

Filistin'in işgâli,etnik temizliği,topraklarına el konulması,parçalanması ve toplu kolonileştirilmesinin,modern İsrail'in meşrû amaçlarını ve taktiklerini tasfir etmek için kullanılan dilde yeniden sınıflandırılması gerekiyor.Bu dilin açık biçimde ırkçı çerçevesi,varolma nedeni ve devletin Yahudi çoğunluğunu daim kılacak metodolojiler,"barış" görüşmeleri başlamadan önce,tüm Filistinlilerin gerekli sosyal ve siyâsî şartları kabul edeceği şekilde,ABD ve İsrail anlatılarında dikkatlice yeniden tanımlanmalıdır.Daha basit bir deyişle,sadece mukaddes dinî alanlar da dâhil toprak üzerindeki egemenliğin teslimi ve Filistinlilerin uluslaşmadan vazgeçmeleri,Filistin yönetimine,Netanyahu'nun uygulanamaz "küçük devlet" teklifine rağmen,"müzakere masasına ön şartsız gel" deme cüretine sahip İsrail yönetimini tatmin edecektir.

Rachel,kendi adına,Filistin'in yıkımının Gazze Şeridi'nde nasıl tasarlandığını ve uygulandığını görmüştü.Parlak zekâsı,keskin algısı ve bugünün dünyasında az bulunan vicdânıyla Rachel Corrie,günlüğünde ve annesine yazdığı mektuplarında,Gazze'deki yaşamı etkileyen en önemsizinden en önemlisine kadar konuşulmayan,ıstırap dolu İsrail rutinini anlatmıştı:Herkes ve her şey,kontrol noktalarından,yerleşimlerden ve sadece yerleşimcilerin kullandığı yollardan,sokağa çıkma yasaklarından ve kapatılmalardan etkileniyordu.

Cinayetin zamanlaması


Dün de bugün de,kimse,kendi silâhlarını taşıyan askerlerden,kendi nöbetçi kulelerinden,duvarlardan ve dikenli tellerle çevrilmiş çitlerden,hareket sensörlerinden ve geçenlerin insânlıklarını dışarıda bıraktıkları fütüristik geçiş yerlerinden,insânları yeni çağın üretim hattının rûhsuz yedek parçalarına çeviren yönlendirici komut seslerinden bağımsız bir hayat yaşayamıyor.Hiç kimse,Gazze'de yaşayanların hayatlarının içine sızan Orwell'in gözetim teknolojilerinden veya süregiden yaşamın her ânını,"istihbarat" toplamak için Gazze Şeridi'nin üstünde rûhânî bir varlık gibi dolaşan beyaz balondan kurtulamıyor.Kimse,âniden "şüpheli" olarak tanımlanan insânları birkaç saniye içinde kül edecekmişçesine dolaşan tankların ve zırhlı personel nakliye araçlarının veya savaş helikopterlerinin ve F-16'ların ne zaman ortaya çıkacağını veya saldıracağını tahmin edemiyor.Hiç kimse,çocukları ve yetişkinleri aşağılamak,insânlıktan çıkarmak,acı,korku ve psikolojik zarar vermek için dikkatlice tasarlanmış stratejilerin sonucu olan sadistçe ve haksız eylemlerden kaçamıyor.Su ve yemekten yoksunluk,günlük elektrik kesintileri,açıkta duran lağım suları ve tehdit oluşturan altyapı yetersizliği,ilaç eksikliği ve kelimenin tam anlamıyla etraflarındaki tozdan ve yıkıntıdan harap olan dünyalarını yeniden inşâ etmek için gerekli malzemelere erişememe,Gazze'deki "gayri-insânlar"ın ortalama hayatını tarif ediyor.

Rachel Corrie'nin ölümü,korkunç bir şiddetin yaşandığı zamanda,Filistinlilerin İkinci İntifada'sı sırasında ve Bush yönetimi birkaç gün önce Irak'a savaş açmışken,meydana geldi.Zamanlama ve daha fazla toprak hırsızlığı ve doğal kaynakları iç etmek için kullanılan bahaneler,bundan daha iyi olamazdı.ABD'nin "terörle savaş"ı,Bağdat'a karşı süregelen "şok ve dehşet" uygulamasının başlangıcıyla neredeyse doruk noktasına ulaşmıştı.İsrail Başbakanı Ariel Sharon,kendi yönetiminin siyâsalarını,petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla dolu bir bölgenin üzerindeki ABD hegemonyasını genişletmek ve konsolide etmek için yollar geliştiren muhafazakâr,neo-muhafazakâr siyâsetçiler ve kurumlar tarafından ilk olarak ortaya konan ABD'nin psikopatik "terör" ve "teröristler" takıntısıyla,başarılı bir şekilde birleştirdi.

İkinci İntifada'nın şiddetli içeriği,İsrail'in kendisini "terörist-gâvurlar"a karşı savunduğunu ve Sharon'un kutsal savaşının,ABD'nin "şeytan"la giriştiği savaşın gerekli ve hayâtî parçası olduğunu iddia eden en ırkçı ve tutucu tezleri şiddetlendirdi.Eğer varsa,Filistin tarafından gelen haberleri,ABD raporlarına sokmak için küçük bir çaba gösterildi,çünkü kabul edilen kanonun bir kısmı,İsrail'in kendi kurtuluşu için savaştığını anlamıştı.Fakat Filistinlilerin motivasyonunu,Rachel Gazze'deyken de,şimdi de duyulmayan özgürlük,bağımsızlık ve hür irade için adil ve gerekli mücadele olarak göstermek,en korkunç saldırılara ve en acımasız ithâmlara davetiye çıkarttı.

Kendi yönetimi altındaki insânlara baskı gösteren,insânların mülklerine el koyan ve insânları öldüren suçlu rejimlere tanıklık eden diğer insânlar gibi Rachel Corrie'nin de,Gazze'de,zora başkaldıran bir yerde,gördükleriyle başı dertteydi.Öldürüldüğü gün,Rachel,her gün çıldırmadan yaşamını devam ettirmenin yollarını arayan,büyük çoğunluğu fakir ve savunmasız bir mülteci topluluğu için üzerinlerine el bombası atılmış etkisi yaratan sonsuz sayıda onursuzluklardan ve suçlardan birisini protesto etmek için bir buldozer ile bir ev arasında duruyordu.İsrail mahkemesine göre,Rachel'in ölümü,"müessif bir kaza" ve Rachel,savaş alanının ortasında tehlikeli bir ortamda bulunuyordu.Ayıplanmalıydı.Kurban,kendi cinayetinden sorumluydu;devletsiz,fakir ve mallarına el konulmuş insânlar,mülteciliklerinden ötürü kınanmalıydı;insafsız,acınası davranışlarından ötürü,esâretlerinden,insânîsizleştirilmelerinden ve işgâlden ötürü...

Let me stand alone!


Rachel arkasında bir günlük,mektuplar ve etrafındaki insânların cesâretine ve kararlılığına ayna tutan cesâret ve metânetle dolu bir mirasa bıraktı.Buldozer yaklaştığında,kaçmayı reddeti ve belirli bir noktadan sonra,kaçamayacak şekilde kapana kısıldı.Yaşamı gibi,ölümü de,o Rafah'a gelmeden çok önce yıkılmak için ayrılmış bir arazide,evlerin yıkılmasını ve "kapalı askerî alan" kurulmasını engellemek için çok zayıf olduğunu bilen genç bir kadının öfkesini yansıttı.

Başka bir çağda,Rachel'ın günlüğü,"Let me stand alone!",doğru olduğuna inandığı için yaşamaya ve mücadele etmeye karar vermiş genç bir kadının yaşadığı müthiş macerayı anlatan bir klâsik olacak.Başka bir zamanda,Rachel'ın hikâyesi,tüm dünyadaki okul çağındaki çocuklar tarafından okunacak ve milyonlarca insân,tek başına zırhlı bir buldozerin karşısına dikilip,bedeniyle "bu durmalı!" dediği yeri ziyaret edecek.Bizim yaşadığımız zamanda ise,o resmî tarihin kayıtlarında bilinmeyen bir kurbân.Cesâreti kınanıyor ve mahkûm ediliyor,ismine kara çalınıyor ve ona iftirâ atılıyor.Fakat inanıyorum ki,Anne Frank de Rachel Corrie'ye hayran olurdu.O,savaş ve teröre,bütün bir halkın insânîsizleştirilmesine içkin tehlikelere ve topraklarının vahşice işgâline karşı,evrensel bir adâlet çağrısının farkına varırdı.O,Allah tarafından bahşedildiği iddia edilen bir kaderden ileri gelen güç ve haklılık hissiyle kabaran,geçmişlerinin öcünü alan ve öldürmeye hakkı olduğuna inanan ulusların kurbânları üzerinde yükselen sessiz ve kayıtsız bir dünyanın şiddetini farkedecekti.Aynı şekilde,kendi Günlük'ü ve ma'rûz bırakıldığı ölümünü,kan ve toprakla tanımlanan bir devletin yaptıklarını ahlâkî gerekçesi olarak kullananları rezil edecekti.Anne Frank,kendi popülaritesini parlatan,iğrenç bulacağı ve öğrendiği derslere ve yaşadığı şiddete aykırı bir ideolojiyi ifşâ edecekti.İnanıyorum ki,Anne Frank,Rachel'ın buldozerden kaçması gerekirdi denildiğinde,"Rachel'ın kaçması gerektiğini düşünmüyorum.Hepimizin onunla birlikte orada durması gerektiğini düşünüyorum" karşılığını veren Rachel'ın annesi Cindy ile aynı fikirde olacaktı...

*Jennifer Loewenstein,İki kurbânın mirâsı,
Mondoweiss,1 Eylül 2012;(çev.) Sevag Beşiktaşlıyan,Agos,15 Eylül 2012.

http://mondoweiss.net/2012/09/a-legacy-of-two-martyrs/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/2429/iki-kurbanin-mirasi

"Zulüm bizdense,ben bizden değilim"/Samira Esmer*

Samira Esmer,tam on yıl önce [2003'te] bir 16 Mart günü,Filistin Refah'ta bir insan daha ölmesin,bir ağaç daha kesilmesin,bir ev daha yıkılmasın diye bedenini buldozere siper eden ve "o dik duruşuna inat omurgası kırılarak" öldürülen Rachel Corrie'yi yazdı.

Her halkın dilinde acıları,temennileri ve tarihi gizlidir.Her dilde olmazsa olmazların karanlık köşe başı:Beddualar.Dinlerle,geçmişle,yaşanmış acılarla bezeli,inciten,kavgalara mahal,irkilten sözler...Filistinli bir Arap için söylenecek en habis beddua "evin başına yıkılsın!" olur.Zira bu onun ya en büyük acısı ya da korkusudur.

Sarışın,genç bir kadın,bir aktivist,adı Rachel.Esmer insanların coğrafyasına geldi.Her Filistinlinin ortak korkusunu dinledi,evlerinde uyudu,annesine mektuplar yazdı,Arapça öğrenmeye başladı,çocuklara İngilizce öğretti...Filistinli bir doktorun evi yıkılmasın diye bir buldozerin karşısına,aslında bütün bir halkın ortak korkusunun karşısına dikildi...

Sorulsa idi;umutları,geleceği,hayalleri olan bir insanın gideceği en son yerdi Rafah.Fakat hayatı sevmek,öyle sevmek ki,onu hiç yaşamamış,yarım bırakmışların tatması için elinde megafonla anıları,yazar olma hayali,hayatta kalma içgüdüsü dahi arkasında,dikildi evleri yıkmak için gelmiş buldozerin karşısına.

Beyaz bir kadını öldürmezdi İsrail askeri,hele ki Amerikalı bir aktivistin ölümünden sorumlu olmak büyük bir kaos olurdu.Rachel bu ırkçı bilince dayamıştı sırtını.Toprak titredi,megafonlar susmadı,buldozer devam etti,tüm gözler,bilinçler,kameralar kayıttaydı!O dik duruşuna inat omurgası kırılarak öldürüldü Rachel.

Buldozeri kullanan asker megafonu duymadığını,olanların kaza olduğunu iddia etti.Sorumlu asker hiç yüksek sesle konuşmadı,bunalıma girdiği,suçluluk duygusu başa çıkamayıp tedavi gördüğü söylendi İsrailli yetkililer tarafından.Hasıl olan suçluluk duygusunun sebebi bir Amerikalıyı öldürdüğü için mi,23 yaşında genç bir kadını öldürdüğü için mi,yoksa bir insanı öldürmekten mi kaynaklıydı?Öldürülen Araplar için de bu duyguyu hiç hissetmiş miydi?Olayın aslı gibi bunlar da asla tam anlamıyla aydınlatılmadı.

"Bu durmalı.Hepimizin her şeyi bir kenara bırakıp hayatlarımızı bunu durdurmaya adamamızın iyi fikir olduğunu düşünüyorum.Dünyaya geldiğimde istediğim şey bu değildi,asla.Capitol Gölü'ne bakıp 'işte büyük dünya bu ve ben onun parçası olacağım' dediğimde bunu kastetmemiştim.Ben hiçbir çaba sarfetmeksizin,müreffeh bir hayat içinde yaşayıp,bir soykırımın parçası olduğumun farkına bile varmadan çıkıp gideceğim bir hayata gelmedim..." Biçilmiş tüm sıfatların ötesinde olanların en yüreklilerinden,Rachel.Bir Amerikalı,kadın,kız çocuğu veya Hristiyan değil,sadece "insan".

Rachel'dan miras bir utanç boynumuzda.Müslümanların Yahudi düşmanlığının vizesi Filistin,sosyalistlerin bir türlü "Siyonist" ekseninden çıkamadan öteledikleri İsrail kavgasının yersizliğini,Arapların soydaşlarının ölmesine değil,en çok Yahudiler tarafından öldürülmelerine olan öfkelerinin ve birçok kirli bilincin ötesinde bir halkı savunmak,bir insanın yaşam hakkını savunmak için gerekli tek vasfın insan olmak olduğunu anımsatarak yaptı bunu.Bal ve süt akan ırmaklar için değil,sağ kalma mücadelesi veren çocuklar için mücadele ederek..."Zulüm bizdense,ben bizden değilim" diyerek...

*Samira Esmer,"Zulüm bizdense,ben bizden değilim",Agos,16 Mart 2003.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/4583/zulum-bizdense-ben-bizden-degilim

15 Şubat 2018 Perşembe

"Kürtler ırkçı olamaz çünkü ırkçılık bir sistemdir"/Yrd.Doç.Dr.Barış Ünlü*

Irkçılığın tarihsel,toplumsal ve kurumsal bir sistem olduğunu söyleyen araştırmacı Barış Ünlü'ye göre "Türkiye'de bir Kürt'ün veya Ermeni'nin ırkçı olması mümkün değil,çünkü ırkçılık bir sistemdir." "Türkiye'deki toplumsal,siyâsal,iktisadî sistemin Abdülhamid döneminde tesis edilen 'Müslümanlık Sözleşmesi' ve Mustafa Kemal tarafından oluşturulan 'Türklük Sözleşmesi' üzerinden varlığını sürdürdüğü"nü söyleyen Ünlü'yle büyük tartışma yaratacağı anlaşılan "Türklük Sözleşmesi" kitabını konuştuk.

Belli kriz anlarına karşı devletin geliştirdiği politikaları çoğunlukla "devlet aklı" denilen,fakat çerçevesi net olmayan bir mefhûma bağlarız.Kürt sorununa yönelik geliştirilen "çözüm süreci"nin de,savaş sürecinin de hep bu "akla" dayandığına dair değerlendirmeler yapılır.

"Barış İçin Akademisyenler"in,devletin şiddete dayalı Kürt politikasını sert bir biçimde eleştirdikleri "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisinin üzerinden tam iki yıl geçti.O bildiriye imza attığı için Ankara Üniversitesi Siyâsal Bilgiler Fakültesi'ndeki görevinden ihraç edilen Türkiye'nin en parlak akademisyenlerinden Barış Ünlü,bu hafta Dipnot Yayınları tarafından basılan "Türklük Sözleşmesi" kitabıyla hem devlet hem de toplum "aklı"nın derinliklerine inerek müthiş bir analiz yapıyor.

"Bu ülkenin yazısız anayasası olduğu"nu söylediği "Türklük Sözleşmesi"nin kodlarını,kaide ve kurallarını,işleyiş biçimini,tarihsel bağlamını kapsamlı bir irdelemeyle ortaya seren Ünlü'nün çalışması tek kelimeyle müthiş!Lâfı uzatmayalım ve sözü Barış Ünlü'ye bırakalım...

-Hasip Kaplan'ın "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" sözüyle başlayalım.Başta HDP olmak üzere çok sayıda kesim bu açıklamayı "ırkçı" buldu."Demirtaş'ın yerine bir Türk göz dikmesin" demek bir Kürt'ü ırkçı yapıyor mu sizce?


Kaplan'ın sözleri hoşumuza gitmeyebilir ama böyle bir söz söylemek bir Kürt'ü ırkçı yapmaz.Sadece kötü bir sözle,birini inciterek ırkçı olamazsınız.Irkçılık tarihsel,toplumsal ve kurumsal bir sistemdir.Bu sistemin hem yapısal hem de bireysel tezahürleri olur.Buna göre,sadece ırksal veya etnik hiyerarşide üstte olan gruba mensup kişiler bireysel ırkçılık yapabilir,bundan kazançlı çıkabilir ve bundan dolayı bir kayıp yaşamazlar.Ayrıca söylediğim gibi bireysel ırkçılığın yanında bir de yapısal ırkçılık vardır ve yapısal ırkçılık,üstteki gruba mensup olup bireysel olarak ırkçı olmayanları da kayırır ve korur.

-Yapısal ırkçılık nedir?


Yapısal ırkçılık,etnik veya ırksal bir grubu sistematik olarak avantajlı,diğer etnik ve ırksal grupları da sistematik olarak dezavantajlı kılan bir yapıya işaret eder.Dolayısıyla Amerika'da Siyahların,Türkiye'de Kürtlerin veya Ermenilerin ırkçı olma imkânı ve iktidarı yoktur.Çünkü ırkçılık ancak iktidarla gelebilir.Dolayısıyla Hasip Kaplan'ın söylediğini Erdoğan veya Bahçeli kendi partisi için söylerse,bu ırkçılık olarak tanımlanabilir.


-Yani Kürtler,Ermeniler veya Siyahlar ırkçı olamazlar mı?


Önyargılı,bayağı,kaba olabilirler,bir insanı belli bir ortamda dışlayabilirler.Ama ırkçılık çok daha yapısal bir iktidar ilişkisine işaret eder.Amerika'da veya Güney Afrika'daki Siyah hareketleri Beyazlar tarafından hep ırkçılıkla suçlandı.Çünkü Siyahlar,Beyazların üstünlükleri veya duyarsızlıkları hakkında öfkeli şeyler söylediler.Bazen de Beyazlarla ortak örgütlenmeye gitmemeleri gerektiğini ifade ettiler.

-Neden?


Beyazlarla Siyahlar arasındaki tarihsel,maddî ve psikolojik güç farkına işaret ettiler.Siyahlarla Beyazlar ortaklaşmaya gittikleri zaman o ortak örgütlenme veya siyâsal hareketin ister istemez Beyazların görüş ve tavırlarını yansıtacağını ifade ettiler.Bu değerlendirmeyi yapan Amerika ve Güney Afrika'daki bazı Siyah hareketleri ırkçılıkla suçlandılar.Oysa bu,ırkçılık kavramını istismar etmektir ve ırkçılığın yapısal niteliğini,bilincinde olarak ya da olmayarak,bulandırma,yani sürdürme amaçlıdır.

"Türklerin çoğu 'Türklüğü' görmez"


-Kitabınızda,Fanon ve Carmichael gibi düşünürlerden etkilenen Steve Biko'nun bu konudaki fikirlerini şöyle aktarıyorsunuz:"Steve Biko'ya göre,Apartheid karşıtı mücadelede Siyahlar,Beyazlarla aynı örgüt içinde olmamalıydılar.Çünkü bu tarz birliktelikler,Siyahların aşağılık kompleksi ve çekingenlikleri ile Beyazların üstünlük kompleksleri ve özgüvenlerini aynı çatı altında birleştirdiğinden,kaçınılmaz olarak Beyaz üstünlüğünü ve Siyah güçsüzlüğünü yeniden üretiyorlar,dolayısıyla ortadan kaldırmayı amaçladıkları Apartheid'ı paradoksal bir biçimde güçlendiriyorlardı.Bu başarısızlıklarının yanında,Beyaz liberallerin vicdanını rahatlatma gibi bir işleve sahiptiler.Siyahlarla aynı ortamlara girerek vicdanlarını rahatlatan Beyazlar,Siyahların yanından ayrılıp Beyaz hayatlarına döndükleri zaman artık suçluluk duygusu da duymuyorlardı..." Biko'nun bu görüşlerini,HDP'nde birlikte siyâset yapan Kürtler ve Türklere uyarlamak mümkün mü?


Böyle bir uyarlama yapmak zor.Kürt hareketiyle Amerika veya Güney Afrika'daki Siyah hareketleri çok farklı tarihsel geleneklerden geliyor.Bir kere PKK'den başlamak üzere Kürt hareketi içinde her zaman çok sayıda Türk de bulundu.Bunda Kürt hareketinin Marxist,sosyalist bir gelenekten gelmesinin payı büyük ve bu etkileşim 1970'lerden Rojava'ya kadar devam edegeldi.Keza öncesinde de Kürt solunun Türk solu içinden çıktığını unutmamalıyız.HDP,Kürt hareketinin yapısında olan bu özü "Türkiyelilik" iddiasıyla daha da ileri bir safhaya taşıdı.Fakat hareketin içinde bulunmuş veya bu harekete oy vermiş olan Türkler,Amerika veya Güney Afrika'daki Beyazlara benzer biçimde,Hasip Kaplan'ın yaptığı türden bir yanlışı veya en ufak bir hatayı affetmeyerek parmak sallayabiliyorlar.


-Bunun kökeninde ne yatıyor?


Bir kere "Türklük",Türklerin büyük bir çoğunluğuna görünmezdir.Kişi ne kadar evrenselci,liberal veya sosyalistse,o "Türklük" de o kadar görünmezdir.Türk kişi,kendi "Türklüğü"nü çoğu zaman görmez.Bunun duygu ve düşüncelerini etkilediğini hesaba katmaz.Fakat aynı kişi bir Kürt'ün "Kürtlüğü"nü veya bir Ermeni'nin "Ermeniliği"ni hemen görür.Bir Kürt'ün tavrını "Kürtlüğü"ne bağlarken,kendi tavrını "Türklüğü"ne bağlamaz.


-Kendisini Türk değil sosyalist olarak tanımlayan bir insan,buna rağmen "Türklük"ten âzâde olmuyor mu?


Bana göre olmuyor."Türklük"ten kastım şu:Çoğu zaman farkında olmadan içselleştirdiğimiz belli düşünme,görme,duygulanma,ilgilenme ama aynı şekilde düşünmeme,görmeme,duygulanmama,ilgilenmeme hâlleri..."Türklüğü" su gibi düşünürsek,Türkler de suyun içinde yaşayan balıklar gibidir."Türklüğün" içine doğmuş,onun içinde yetişmiş,büyümüş ve "Türklük" hâllerini içselleştirmişlerdir."Türklük",evde anne-babanın verdiği eğitimle başlar,mahalledeki sosyalleşmeyle,okulda,orduda,camideki eğitimle devam eder.Keza kişinin çalıştığı veya çalışacağı kurumların belli rol ve performans beklentileriyle de öğrenilir ve içselleştirilir.

"Makbûl 'Türklük','Türklüğe' pasif katılımdır"


-Yani herkesin aktif bir "Türklük" performansı içinde olması mı bekleniyor?


Hayır."Türklük Sözleşmesi",herkesin aktif olarak "Türklük" yapmasını,onu yüceltmesini gerektirmiyor.Hattâ daha makbûlü,"Türklüğe" pasif katılımdır."Türklük Sözleşmesi"nin yasakladığı belli konulara hiç girmeyerek,o konularla ilgilenmeyerek,bilgilenmeyerek,duygulanmayarak da "Sözleşme"nin içinde kalabilirsiniz.Meselâ Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinin çoğuna baktığınız zaman bunu açıkça görürsünüz.Bu sosyal bilimcilerin önemli bir bölümü "Türklüğü" öven veya Türkçülük yapan insanlar değildir.Hattâ belki eserlerinin hiçbirinde "Türklük"ten hiç bahsetmemişlerdir.Ama Ermeni,Kürt meselesine hiç girmemekle pasif bir katılım göstermişlerdir.Yani sadece yaptıklarıyla değil aynı zamanda yapmadıklarıyla da Türkiye'deki sosyal bilimlerin makbûl temsilcileri olabilmişlerdir.


-Böylece kitapta sosyologlar üzerinden yaptığınız şu tespite geliyoruz:"Sosyologların da çoğu 'Türklük'le ilgilenmez;kentleşme,gecekondulaşma,göç,köy sosyolojisi,sanayileşme,sınıflararası ilişkiler ve çelişkiler vb. gibi çok çeşitli konularla ilgilenirler.Sosyologlardan beklenen,ulusun içindekilerle belli şekillerde ilgilenmeleri değil,ulusun dışındakilerle ilgilenmemeleridir.Dolayısıyla sosyoloji,'Türklük Sözleşmesi'nin dışında kalan toplumla ilgilenmez ve bu toplum parçası yokmuş gibi yapar.Bu nedenle Türkiye'de sosyoloji toplumbilim olarak değil ulusbilim olarak doğmuş ve öyle de gelişmiştir."


Bunu iktisat,psikoloji veya diğer sosyal bilimler için de söyleyebiliriz.Kürt veya Ermeni meselesini yok sayarak psikoloji bilimi yapılabilir mi?Yahut bu meseleleri görmeyerek Türk toplumunun tarihsel ve toplumsal yapısını anlayabilir misiniz?Yargının,ordunun,akademinin,siyâsetin,ekonominin işleyişini anlayabilir misiniz?

"'Türklüğün' birinci şartı Müslümanlıktır"


-Peki nasıl oldu da yirmibirinci yüzyılın başlarına kadar bu meseleler görülmeden bu bilim yapılageldi?


Tam da bunu kastediyorum.Bu konulara girmemek,açıkça konuşulmayan ama herkesin bildiği bir kuraldır.Kimse kimseye bu kuralları söylemez,buna çoğu zaman gerek kalmaz.Örneğin üniversiteye asistan girdiğinizde kimse size "Ermeni veya Kürt meselesini çalışmayacaksın" demez.O asistan zaten bu konuya girmemesi gerektiğini bilir.Eğer bilmemekte,anlamamakta direnirse,işte o zaman açık uyarılar gelmeye başlar.Bu uyarıları da dikkate almazsa,o zaman tasfiye,dışlanma,hapis gibi cezalandırma biçimleri gündeme gelir."Türklük Sözleşmesi"nin son yıllara kadar çok iyi işlemesi bu sayedeydi.


-"Türklük" deyince hâkim etnik grubu mu kastediyorsunuz?


Hayır,kastım Türk bir anne-babaya doğmak veya ana dilinin Türkçe olması değil."Türklük" belli bir iktidar hiyerarşisi içinde egemen etnik gruba ait olarak veya ona asimile olma rızası göstererek Türk gibi düşünmeyi,konuşmayı,yapmayı,eylemeyi,duygulanmayı veya duygulanmamayı,eylememeyi,yapmamayı öğrenmektir."Türklük"ten bir etnisiteyi veya vatandaşlığı anlamıyorum.


-Devlet de "Türklük"ten kastının "kendini Türk gibi hissedenler" olduğunu söylemiyor mu?


Evet,devlet de bunu söylüyor ama Müslüman olmayanlara değil.Müslüman olmayanlar asla ve asla gerçek Türk olamazlar ve olamamışlardır da."Türklüğün" birinci şartı Müslümanlıktır ve o doğuştan gelir.Sonradan Müslüman olsanız bile,devlet buna hep dikkat eder."Türklük" ise doğuştan gelmek zorunda değildir."Türklük",her Müslümanın belli eylem,düşünce ve duygu hatlarını izleyerek sonradan olduğu bir psiko-sosyal oluşumdur.


-Müslümanlık sonradan edinilen bir inanç,"Türklük" ise kan bağıyla geçen bir kimlik olduğuna göre tersi olması gerekmez mi?


Kitapta "Müslümanlık Sözleşmesi" kavramsallaştırmasıyla bunu tarihsel bağlamda anlatmaya çalıştım."Müslümanlık Sözleşmesi",1876'dan itibaren Abdülhamid'le başlayan ve 1908-1912 arası Jön Türk kesintisini saymazsak,"Kurtuluş Savaşı"nın sonuna kadar yürürlükte kalan bir "Sözleşme"dir.Bu "Sözleşme" göçmen ve Anadolu'nun yerlisi olan Müslümanlarla devletin arasında,ortak duygu ve ortak çıkarlar etrafında varılan mutabakatlar bütünüdür.Bunun yukarıdan,devlet tarafından dayatılan değil,devlet,toplum ve farklı sınıfsal katmanların mutabakatlar bütünü olduğunu bilmek çok önemli.

"'Kurtuluş Savaşı'nın temel sloganı İslâm'dır"


-Bu,Jean-Jacques Rousseau'nun "toplum sözleşmesi"yle aynı şey mi?


Aynı şey değil ama şöyle benzerlikleri var:1870'lerden 1922'ye kadar neredeyse "herkesin herkesi öldürebileceği" total bir güvenliksizlik ortamı var.Bu güvenliksizlik ortamında milyonlarca insan ölüyor,öldürülüyor,toprağından sürülüyor.Böyle bir ortamda Müslümanlar kendi aralarında belli bir mutabakata vararak Ermeniler başta olmak üzere gayrimüslimlere etnik temizlik yapıyor."Kurtuluş Savaşı"ndan hemen sonra da mübadeleyle Rumlar ülkeden atılıyor."Müslümanlık Sözleşmesi"nin birinci şartı,"bu ülkede güvenli ve imtiyâzlı yaşayabilmek için Müslüman olmak"sa,ikinci şartı da "gayrimüslimlere yapılanlar hakkında doğruyu söylememek,onlarla duygudaşlık kurmamak,onlar lehine siyâset yapmamaktır".Bu iki temel maddeye riayet edenler,reel ve potansiyel imtiyâzlardan yararlanabilir."Müslümanlık Sözleşmesi"nin yataylığı hem Ermeni Soykırımı'nı anlamak hem de ondan sonraki yüzyıllık sessizliği anlamak için önemli.Çünkü Ermeni Soykırımı sadece devletin yukarıdan dayattığı değil,toplumun önemli bir bölümünün aktif veya pasif olarak katıldığı bir etnik temizliktir.Dolayısıyla Soykırımsonrası sessizlik,ilgisizlik ve inkârı anlamak için sadece devletin resmî ideolojisine veya kurumlarına bakmak yetmez.Öte yandan "Müslümanlık Sözleşmesi"nin yataylığını esas olarak "Kurtuluş Savaşı"nda anlıyoruz.Çünkü bu aynı zamanda bir devletsizlik dönemidir.Osmanlı Devleti'nin çöktüğü,artık Müslümanları koruyamadığı ve Anadolu'da Ermeni ve Yunan devletlerinin kurulma ihtimâlinin olduğu bu dönemde,Müslümanlar kendilerini korumak için yerel kongreler toplamaya başlıyor.Mustafa Kemal de çeşitli sözler,tavizler vererek,pazarlıklar yaparak bu yerel kongreleri ulusal,daha doğrusu millî bir kongre etrafında birleştiriyor.Bunun üzerinden de Millet Meclisi'ni kuruyor."Kurtuluş Savaşı"nın temel sloganı İslâmdır,Müslüman kardeşliğidir."Müslümanlık Sözleşmesi"nin yataylığı ve müzakereciliği sayesinde,ortak irade gösterebilen bir Müslüman milleti ortaya çıkıyor.O Müslüman milletinin temsilcileri de yeni bir devlet kuruyorlar.1921 Anayasası'nda bu nitelik açıkça görünüyor.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve hâlâ ve hâlâ sahip olduğu büyük meşrûiyeti anlamak için hem "Kurtuluş Savaşı" öncesinde milyonlarca Müslümanın yaşadığı ortak duygulara hem de "Müslümanlık Sözleşmesi"nin yataylığına bakmak lâzım.


-Müslümanların ortak duygusu ne?


Tarihsel olarak oluşmuş korku,güvenlik ihtiyacı ve gayrimüslimlere yönelik giderek yoğunlaşmış bir nefret ve hınç.

"Mustafa Kemal 'Müslümanlık Sözleşmesi'ni kaldırmadı,daralttı"


-"Müslümanlık Sözleşmesi"nde Kürtlerin yeri nedir?


Bu,adından da anlaşılacağı gibi din etrafında örülmüş,etnisiteler-üstü bir "Sözleşme"."Müslümanlık Sözleşmesi"nden İslâmcılığı anlamamalıyız,çünkü amaç bir İslâm devleti kurmak değil.Osmanlı'nın hızla küçüldüğü ve Hristiyan güçlerin Osmanlı aleyhine büyüdüğü son yüzyılında Balkanlar ve Kafkaslar'dan milyonlarca Müslüman Anadolu'ya akıyor.Birçoğu da katliamlarda veya göç yollarında ölüyor.Bunun hafızası bugün bile çok önemlidir.Nitekim göçmen Müslümanlarda Türk milliyetçiliğinin çok güçlü olduğunu görürsünüz.Çünkü bunlar artık son vatanlarına gelmişlerdi.Anadolu da gitseydi ellerinden,başka gidecekleri yer olmayacaktı.Benzer bir korkuyu Anadolu'daki yerli halklar içinde en fazla Kürtler yaşadı.Çünkü 1870'lerden sonra,bulundukları toprakların Ermenistan olması ihtimâli vardı.Bu korkuları anlamak,sonraki "Müslümanlık Sözleşmesi"nin,"Kurtuluş Savaşı"nın,yeni kurulan Türkiye devletinin "başarı"sını anlamak için çok önemli.


-"Müslümanlık Sözleşmesi" üzerinden bir devlet kurulmuşken neden daha sonra bir de "Türklük Sözleşmesi"ne ihtiyaç duyuluyor?


1924 Anayasası'na "Türklük" giriyor.Mustafa Kemal ve çevresinin ayakları Lozan Antlaşması'ndan sonra yere daha sağlam basıyor ama "Müslümanlık Sözleşmesi"ni kaldırmıyor,onu daraltıyorlar."Bu ülkede güvenli ve imtiyâzlı yaşamak için sadece Müslüman olmak yetmez,aynı zamanda Türk de olmak gerekiyor." Bu,"Türklük Sözleşmesi"nin ilk maddesidir.Müslümanlara,"'Türklük' kapısı hepinize açık ve hepinizin Türk olmasını bekliyoruz" deniliyor.İkinci madde,"Müslümanlık Sözleşmesi"nden aynen devralınıyor:Yani "gayrimüslimlere yapılanlar hakkında doğruyu söylemek,onlarla duygudaşlık kurmak,lehlerine siyâset yapmak kesinlikle yasaktır." Üçüncü madde ise,"özellikle 1925 Şeyh Said İsyanı'yla birlikte Türkleşmeye direnen Müslümanlara,özellikle de Kürtlere yapılanlar hakkında doğruyu söylemek,onlar lehine siyâset yapmak,haklarında devletten bağımsız bilimsel araştırma yapmak tümüyle yasaktır." Bu "Sözleşme" 1924'ten itibaren yürürlüğe giriyor."Müslümanlık Sözleşmesi"nin içinden doğan bu "Türklük Sözleşmesi",bence Türkiye'nin yazılı olmayan ama esas anayasasıdır.


-Bu "Sözleşme" yazılı bir metin değil ama nasıl tesis edilip uygulamaya konuluyor?


"Müslümanlık Sözleşmesi" yazılı değil ama illâ yazılı kaynak isteniyorsa,örneğin Sivas ve Erzurum Kongresi'nin beyannamelerine veya 1921 Anayasası'na bakılabilir."Türklük Sözleşmesi",ilk başta devletin ailenin içine kadar girmesiyle birlikte baba ve annenin,sonra da okul,cami ve ordunun verdiği eğitimle öğretilir.Öte yandan insanlar zaten iktidar sisteminin ne istediğini ve iktidar hiyerarşisini hemen sezer ve toplumsallaşma içinde de bunu içselleştirirler.Siyâsette,ekonomide,akademide,yargıda bir yere gelmek için belli bir eylem,düşünce ve duygu hattını takip etmesi gerektiğini kişiler bilir ve bu,kişinin karakteri hâline gelir.Yani bu yapay değildir,aksi hâlde toplum büyük bir tiyatroya benzerdi.

"Kürtlerin önemli bir bölümü tümüyle Türkleşti"


-Peki Kürtler neden bu "Sözleşme"ye uymadı?


Uymadı diyemeyiz.Kürtlerin önemli bir bölümü tümüyle Türkleşti ve çocuklarını Türk olarak yetiştirdi.Fakat önemli bir bölümü de "Türklük Sözleşmesi"ne uymadı,uyamadı.Çünkü bu "Sözleşme"ye dâhil olmak için de belli "kabiliyetler" gerekiyor.Sadece Türk gibi düşünmek yetmez,aynı zamanda bunu ifade edebileceğin belli kültürel araçlarının olması lâzım.Meselâ aksansız Türkçe konuşmak gibi...Kürtlerin önemli bir kısmı ise bilinçli olarak "Türklük Sözleşmesi"ne direndi.Bunun altında Kürt milliyetçiliğinin 1920'lerden itibaren güçlü bir biçimde ortaya çıkmasının,Kürtlerin otokton bir halk olmasının,yaşadıkları coğrafyanın ve "'Kürdistan'ın bölünmüşlüğü"nün de olumlu etkileri var.


-"'Kürdistan'ın bölünmüşlüğü"nün "Türklük Sözleşmesi"ne dâhil olmamaya ne tür olumlu etkileri var?


"'Kürdistan'ın bölünmüşlüğü" Kürtler açısından büyük bir engel ama bir yandan da o "bölünmüşlük" bir ülkedeki zorluğun başka bir ülkede telâfi edilmesini sağlıyor.


-İran'da "Farslık" veya Irak'ta "Araplık sözleşmeleri" yok mu?Bu milliyetçi "Sözleşme" Türklere mi özgü?


Elbette Türklere özgü değil.Ben zaten "Türklük Sözleşmesi" kavramsallaştırmasına feminist çalışmalara önemli etkisi olan Carole Pateman'ın "Cinsel Sözleşme ve Beyazlık" çalışmalarına büyük katkı yapmış olan Charles Mills'in "Irksal Sözleşme" kitapları üzerinden vardım.Dolayısıyla "Sözleşme" metaforu potansiyel olarak her ülkenin tarihine uyarlanabilir.Ama uyarlanmayabilir de."Sözleşme"nin kullanışlı bir kavramsal araç olup olmadığını anlamak için o spesifik ülkenin tarihine bakmak gerekir."Türklük Sözleşmesi"ndeki "Türklük"ten kastım da Türklüğün belli bir etnik özelliği değil,belli bir iktidar yapısı ve hiyerarşisinin güçlü olan grupta yarattığı psikolojik özellikler,maddî olanak ve imtiyâzlar.

"Sayısız Türk,'Türklük'ten çıkarak Kürtlere destek verdi"


-Bu imtiyâzları,dolayısıyla "Türklük Sözleşmesi"ni reddeden Türklerin,"Sözleşme"nin dışında bırakılmış olan gruplarla birlikte hareket etmesi mümkün değil mi?

"Türklük" değişen bir şey ve bu değişim de 1960'lardan itibaren en fazla sosyalist,Marxist,seküler Türklerde gerçekleşti.Bu yıllardan itibaren halka halka yayılan bir değişim var.Sayısız Türk,kendilerinin dönüşmesine izin vererek,belli anlamlarda "Türklük"ten çıkarak,belli imtiyâzlardan kopmayı göze alarak Kürtlere destek verdi.Bazısı onlarca yıl hapis yattı,bazıları sakat kaldı,öldürüldü,işsiz ve yoksul hayatlar yaşadı.Bütün bu tabloya baktığınız zaman "HDP'ne bir Türk'ün başkan olamayacağı"nı söylemek,kişinin "Türklüğü" doğuştan getirdiğini düşündüğünüz anlamına gelir.Oysa başta da söyledim,"Türklük" sonradan edinilir,doğuştan değil.Bir HDP'liye "sen 'Türklüğü'nden kopamamışsın,bir Türk milliyetçisi gibi tepki verebiliyorsun,gerçek bir sosyalist değilsin,Kürtleri hor görüyorsun,o yüzden başkan adayı olamazsın" denilebilir.Fakat Hasip Kaplan'ın sözkonusu ifadeyi bu çerçevede kullanmadığı anlaşılıyor.Ama başta da söylediğim gibi bence Kaplan'ın yaptığı ırkçılık değildir.


-Kitaptan devam edelim.Şöyle diyorsunuz:"'Ermenilik' ve 'Kürtlük' sürekli aşağılanırken ve aşağılama hiçbir cezayla karşılaşmazken,'Türklüğü' aşağılamak her zaman en büyük suçlardan biri olmuş ve asla cezasız bırakılmamıştır."


Kamusal ortamda "Türklüğü" aşağılamanın büyük bedeli vardır.Dayak yiyebilir,hapse atılabilir,işinizi kaybedebilir ve hattâ öldürülebilirsiniz.O yüzden her aklına gelen ırkçılık yapamaz.Fakat "Kürtlüğü" ve "Ermeniliği" aşağılamanın hiçbir bedeli yoktur.Dolayısıyla ırkçılığın iktidarla birlikte geldiğini gösteren bir örnek de budur.Ayrıca dikkat edin,Kürtlerde,Ermenilerde veya Amerika'da Siyahlarda Hasip Kaplan'a atfedilen türden bir ırkçılığı,onun ırkçılık olduğunu kabul etsek bile,çok nâdir görürsünüz.İstisnâîdir.

"İnsanları aşağılayarak eğitilmemiş kişilerin ırkçı olması zor"

-Neden?


Bir kere yasaktır ve bedeli vardır.İkincisi de ırkçı olmak kolay bir şey değil.Çünkü ırkçı olmak,iktidar yapısı içinde sosyalleşmekle,o iktidarı içselleştirmekle;iktidar tarafından kirletilmekle,iktidarın kişinin içindeki potansiyel kötülüğü dışarıya çıkartmasıyla ve bu kötülüğü cezasız bırakmasıyla mümkün oluyor.İktidarsız insan ise iktidarın getirdiği ırkçılık kirlenmesine maruz kalmıyor.İnsanları aşağılayarak,kötüleyerek,kendini sürekli üstün görerek eğitilmemiş,sosyalleşmemiş kişilerin ırkçı olması çok zor.İktidar nasıl kirletiyorsa,iktidarsızlık da o kadar "temiz" tutuyor.Sosyalizm,insanları iktidarsız bir biçimde güçlendirmeyi hedeflerken,tam da bunu amaçlıyor aslında.


-"Türklük Sözleşmesi"nin dışında kalan ezilenler,buna karşı nasıl bir dönüşüm yaşıyor?


"Türklük Sözleşmesi" dışında olan gayrimüslimler veya Kürtler,"Sözleşme"nin her zaman bilincindeler.Ama Türkler çoğunlukla bunun bilincinde değiller."Sözleşme"ye direnmediğiniz zaman,varlığını da hissetmezsiniz."Türklüğün" getirdiği önemli bir imtiyâz,Türk olmayanlarla ilgili bilgilenmeme,duygulanmama gücüdür.Haklarında hiçbir şey bilmeden,duygulanmadan bütün hayatınızı başarılı ve mutlu bir şekilde sürdürebilir ve benlik değerinizle,yani öz-imajınızla ilgili şüpheye düşmeyebilirsiniz.Çünkü bu bilgisizlik ve duygusuzluğun bir bedeli yoktur,hattâ faydası vardır.Fakat Kürtler ve Ermeniler,Türklerin ne hissedeceğini,nerede nasıl davranacağını bilmek ve hassasiyetlerini sürekli gözetmek zorundadır.Çünkü bu hayatta veya ayakta kalma,öldürülmeme,dayak yememe,işten atılmama,evine ekmek götürebilme meselesidir.

"Kürtler ve Ermeniler her gün 'Türklüğe' giriş-çıkış yapıyor"


-O yüzden bazı Kürtler çocuklarına Kürtçe'den önce Türkçe öğretiyor?


Elbette.Ermeni,Rum,Yahudi,Alevi,Kürt anneler çocuklarını sokağa gönderirken hep "aman şunu yapma,şunu deme" diye uyarırlar.Kitapta da aktardığım gibi,bir Rum diyor ki,"lokantada önüme soğuk çorba gelirse asla geri göndermem,gereksiz hiçbir sorun çıkarmam." Ayrıca kişinin kendisini gizlemesine korku duygusu kadar utanç duygusu da yol açabilir.Örneğin bir Kürt,dolmuşta,aksanlı Türkçe'sinden utandığı için "inecek var" diyemeyip inmek için başkasının inmesini bekliyor...Bu tür tekil örneklerin arkasında yatan yüzlerce yıllık tarihselliği ve kurumsallığı görmek gerekir.Kürtler ve Ermeniler,"Türklüğün" hâkim olduğu kamusal ortamlara girdiklerinde kimliklerini mümkün mertebe gizlemeye çalışıyorlar.Ermeni,haçını kıyafetinin içine sokuyor.Kürt,konuştuğunda Kürt olduğunun anlaşılacağını bildiği için belli yerlerde hiç konuşmuyor veya Türk gibi konuşuyor.Fakat özel alana dönülünce haçlar dışarı çıkıyor,kıyafetler değişiyor,Kürtçe geri dönüyor,düşünceler,duygular ortaya çıkıyor.Her gün "Türklüğe","Sözleşme"ye giriş-çıkış yapıyorlar.Bu,her gün gündelik hayatta karşılaştığımız milyonlarca insanın yaptığı bir şey.Fakat "Türklük Sözleşmesi" içinde olan Türkler bunu çoğu zaman farketmez bile.


-"Bu ülkede Kürtlerin cumhurbaşkanı bile olduğu" sıklıkla ifade edilir...


Bu,Türkçülüğün yapısal niteliğini bulandıran,dolayısıyla bunu sürdürme amaçlı bir "Türklük" söylemidir.Bir Kürt,"Kürtlüğü"nü koruduğu,kendini sevdirmeye veya beğendirmeye çalışmadığı sürece kapıcı dahi olamaz.Ama "Kürtlüğü"nüzden vazgeçtiğiniz zaman her yere gelebilirsiniz."Türklük Sözleşmesi" bu konuda samimidir.


-Sol hareketler yıllarca Türk ve Kürt işçi sınıflarının birleşememesinden yakındı.Bunu nasıl izah ediyorsunuz?


Türk işçi sınıfı,Kürt işçi sınıfına kıyasla,reel anlamda maddî olarak daha avantajlıdır ve potansiyel olarak da çocuklarının geleceği için daha umutlu olabilir.Ama aynı zamanda psikolojik olarak da daha imtiyâzlı.Çünkü kendisini üstün hissediyor,gururlanıyor.Bu,özellikle yoksullar için azımsanacak bir şey değil.O yüzden Türk bayrağını "Audi" veya "Mercedes"lerde değil,hep "Şahin"lerde,"Doğan"larda görüyoruz."Türklük",maddî yoksulluğu telâfi edici bir duygusal haz veriyor.Elbette Türk ve Kürt veya Siyah ile Beyaz işçi sınıfları illâ ayrışmak zorunda değildi.Bu ayrışma için egemenler,hâkim gruplar büyük çaba sarfettiler.Irkçılığın,Türkçülüğün bir fonksiyonu da budur.Kapitalizm,dünyanın her yerinde,doğuşundan bugüne kadar etnik ve ırksal bölünmeleri hep teşvik etti ve bunlardan hep faydalandı.Örneğin 1960'lı,1970'li yıllarda Türk ve Kürt işçi sınıfları bu noktada değildi.Trabzon'da,Erzurum'da,Konya'da bile sol hareketler çok sayıda insan devşiriyorlardı.Fakat devlet,burjuvazi ve Türk sağı bunu değiştirmek,sendikal solu,sosyalist hareketleri,gençlik hareketlerini ezmek için ellerinden geleni yaptılar.Anti-komünizmi hep daha da fazla yaymaya çalıştılar.Bunlar yetmeyince darbeler yaptılar.Asıl öldürücü darbeyi de 1980'den sonra vurdular.1980'lerden sonra solun şiddetle bastırılmasına toplumu,ekonomiyi ve siyâseti daha da sağcılaştıran neo-liberalizm eşlik etti.

"'Türklük Sözleşmesi' Kemalizm'i,İslâmcılığı hattâ sosyalizmi şekillendirdi"


-Kitabınızın önemli bir bölümüne neden "evrenselci" entelektüellere dair eleştirileriniz yansıyor?


Bir kere bu çalışma bir tarafıyla "Türklerin en iyileri"ne yöneltilmiş bir eleştiri ve bir analizdir.Evrenselcilerden kastım etnisiteler-üstü bir yoldaşlık,dayanışma,eşitlik,insanlık arayışı içinde olanlar.Örneğin sosyalizmden sınıfsal,etnik,cinsel,ırksal,hattâ türsel bütün hiyerarşileri yıkmayı amaçlayan total bir eşitlik ideolojisini anlıyoruz.Benim eleştirdiğim bu evrenselciliğin kendisi değil,bu evrenselciliği bir kaçış mekanizması olarak kullananlardır.Evrenselciliğin jargonunu,fikir dünyasının bazı kavramlarını alıp örneğin Kürtleri feodal,gerici,sınıf siyâseti değil kimlik siyâseti yapmakla yaftalayanları;karşısındakinin "Kürtlüğü"nü veya "Ermeniliği"ni görmeye yönelik müthiş bir radar geliştirirken kendi "Türklüğü"nü görünmez kılıp somut evrenselciliğin gerektirdiği mücadeleden,onun bedellerinden kaçanları eleştiriyorum.Buna,kendince bir evrenselciliği olan İslâmcılık da dâhil.Kürt meselesinde risk almış bir Türk İslâmcı bulmak neredeyse imkânsızdır.Kürtler ve Ermeniler için risk almış Türklerin ezici çoğunluğunun sosyalistlerin arasından çıktığı bir gerçek ama bir sürü sol hareketin,solcunun,hep sosyalist jargonu kullanarak Kürt ve Ermeni meselesinin çevresinden dolaştığı,ayrıca bu meseleleri analiz edemediği için Türkiye'yi analiz edemediği de bir gerçek.Ermeni ve Kürt meselesini doğru analiz edemeyen sosyalist hareketlerin başarılı olma şansı da bence çok zayıf.


-AKP/MHP ittifakına baktığımızda,"Müslümanlık" ve "Türklük sözleşmeleri"nin yeni ittifakından söz edebilir miyiz?


AKP'ni eleştiren bazı insanlar hâlâ "derin devlet AKP'ni ele geçirdi","AKP ulusalcı oldu","AKP Kemalist oldu" diyebiliyor.Oysa "Müslümanlık Sözleşmesi"nin ideolojiler-üstü olduğunu görmek lâzım."Müslümanlık Sözleşmesi" ve sonradan gelen "Türklük Sözleşmesi" sadece Kemalizm'i değil,İslâmcılığı,Türk milliyetçiliğini ve hattâ sosyalizmi de şekillendirdi.Dolayısıyla Kemalizm eleştirisiyle anlayamayacağımız büyük bir tablo var karşımızda.İslâmcılar Kemalistleştiği için otoriterleşmiş değiller,zaten otoriterdiler.Artık Kemalizm eleştirisinin ötesine geçen bir düşünsel paradigmaya ihtiyaç var.Kemalizm'in ötesine geçen bir eleştiri yapıldığı zaman hem düşünce hayatı zenginleşebilir,hem de şu an içinde yaşadığımız cehenneme bir daha düşmemenin yolları bulunabilir.Bu toplum,bu ulus,bu devlet "Müslümanlık ve Türklük sözleşmeleri" üzerinden oluştu ve Kemalizm bunun sadece bir parçası.

"'Türklük Sözleşmesi' 2015'ten itibaren tekrar katılaştırıldı"


-Kitabınızın son bölümünde "'Türklük' krizi"ni analiz ediyorsunuz.Nedir "'Türklük' krizi"?


Türklerin görmeme,duymama,ilgilenmeme,duygulanmama güçleri,ilk önce Kürtler ve sonra da Ermeniler tarafından ellerinden alındı.Yani daha önce güçleri sayesinde görmediklerini,duymadıklarını,bilmediklerini,güçlerini kaybettikleri ölçüde görmeye,duymaya ve bilmeye başladılar.Bu ilk etapta,1960'larda Türkiye İşçi Partisi'nde başladı,1970'lerde radikal sol hareketlerde devam etti.1980 ve 1990'larda ilk etapta şiddetle ama esas olarak sivil siyâsetle,küreselleşmeyle,özel televizyonların yayına başlamasıyla,Ermeniler açısından Hrant Dink'in ortaya çıkmasıyla,Kürt siyâsal hareketinin güçlenmesiyle bütün topluma yayıldı.Ayrıca 2000'li yıllarda da AKP'nin Kemalist devleti yıkma amacıyla başlattığı belli açılımlar AKP'nin beklemediği ve istemediği bazı sonuçlara yol açtı.Kürt,Ermeni açılımları,bu meselelerin televizyonlarda sabahlara kadar konuşulması,akademik çalışmalardaki patlama,Kürt hareketinin güçlenmesi,Agos gazetesinin yayınları,Türklerin görmediklerini görmeye,duymadıklarını duymaya başlamasını sağladı.Bu bazı Türklerde reaksiyona sebep oldu,ulusalcılık büyüdü.Bazı gruplar içlerine kapandı,güçsüzleştiklerini hissedip örneğin sosyal medya hesaplarına "T.C." ibareleri koymaya başladılar.Fakat çoğunluğu solcu ve sekülerlerden oluşan belli bir grup Türk de dönüşmeye başladı.2000'lerin başındaki ulusalcılığa karşı 2013'te Gezi gibi sol,sivil,dayanışmacı,yatay,esnek bir siyâset bu koşullarda ortaya çıktı.HDP de kısmen bu dalga üzerinden yükseldi ve daha da yükselecekti.HDP bence yüzde 13'le kalmayıp birkaç yıl içinde yüzde 20'lere yükselecekti.Bu yükseliş sadece AKP ve MHP'ni değil,CHP'ni de yerinden edecekti.Büyük bir meydan okuma sözkonusuydu ve AKP ile MHP savaş siyâsetiyle bunun önüne geçti ve "Türklük Sözleşmesi" tekrar katılaştırıldı.


-"Türklük Sözleşmesi"nin katılaştırılma dönemlerindeki uygulamalar neler?


"Sözleşme"nin katılaştırılması tamamen cezasızlık dönemidir.1915'te,1925'te,1938'de,2015'te,yani "Sözleşme"ye direnenlerin cezalandırıldığı anlar Türkler ve Müslümanlar için cezasızlık ânlarıdır."Barış İçin Akademisyenler"in ortaya çıkışı tam da böyle bir döneme denk geldi.Gazetecilerin TOMA'ların içinden habercilik yaptığı,CHP'nin,yargının,herkesin sustuğu bir ortamda binlerce akademisyen ortaya çıkıp devleti tüm dünyanın önünde ağır ifadelerle eleştirip "Barış Bildisi"ni açıkladı.Akademisyenler,"Sözleşme"nin tekrar katılaştırıldığı tarihsel bir ânda,"Sözleşme"ye uymadıkları için bu kadar ağır cezalandırıldı.

"'Türklüğün' dışına tümüyle çıkmış tek insan olarak İsmail Beşikci'yi gördüm"


-Siz metne imza atarken böyle bir cezalandırmayla karşılaşacağınızı tahmin etmiş miydiniz?


Bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyordum ama büyük bir tepki geleceğini öngörmüştüm.Çünkü o tepki sadece Erdoğan'ın açıklamasıyla oluşmadı,tarihsel bir sebebi vardı.Daha güncel bir başka sebebi de AKP'nin entelektüel meşrûiyetini tamamen yitirmiş olmasıdır.AKP'ne en ufak destek veren bir entelektüel,saygınlığını ânında yitiriyor ve bu nedenle AKP açısından da işlevselliğini kaybediyor.Sonuç olarak AKP'ni destekleyen aydınlar sadece AKP'ni destekleyen kesimlere hitâp edebiliyor.O yüzden akademisyenlerin,entelektüellerin çıkıp "Barış Bildirisi"ni açıklaması AKP tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandı.

-Neden?


Çünkü onlara karşı entelektüel olarak mücadele edemezdi.O entelektüel araçlardan ve saygınlıktan yoksundu.Bu nedenle tehdit etti,hakaret etti,işten attı,hapse attı.


-Kitabınızın bir bölümünü İsmail Beşikci'ye ayırmışsınız...


Beşikci,"Türklüğü" ve "Türklük Sözleşmesi"ni analiz etmek için çok iyi ama tersten bir örnek.Çevremde,tarif ettiğim şekliyle "Türklüğün" tümüyle dışına çıkmış tek insan olarak İsmail Beşikci'yi gördüm.Bunun bu kadar istisnâî olması,"Türklüğün" dışına çıkmanın ne kadar zor olduğunu da gösteriyor.Çünkü "Türklüğü" ortaya çıkaran belli bir yapısallık,tarihsellik,toplumsallık.Bu yapısallık,tarihsellik,toplumsallık değiştikçe "Türklük" de değişecektir.Nitekim değişiyor."Barış İçin Akademisyenler" bu değişimin bir parçasıdır.1960'lı yıllarda İsmail Beşikci akademide kelimenin gerçek anlamıyla tek kişiydi.Bugün bildiriyi imzalayan veya çeşitli sebeplerle imzalamayan ama benzer düşünen binlerce akademisyen var.Bir kişiden binlerce kişiye,bu değişim ve dönüşüm sayesinde gelinebildi.Bunun değerinin ve öneminin bilinmesi lâzım...

*Yrd.Doç.Dr.Barış Ünlü,"Kürtler ırkçı olamaz çünkü ırkçılık bir sistemdir",Röportaj:İrfan Aktan,Duvar,12 Ocak 2018.


https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/01/12/baris-unlu-kurtler-irkci-olamaz-cunku-irkcilik-bir-sistemdir/